วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

CAMBODIA นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน

รหัสสินค้า: 6882181460
CAMBODIA นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน

  • ล่องเรือชมธรรมชาติที่โตนเลสาบ
  • เสียมเรียบ ,ศาลพระองค์เจ๊ะ พระองค์จอม ,ปราสาทบันทายสรี ,นครธม ,ประสามบายน ,ปรสาทตาพรหม ,นครวัด ,มหาปราสาทนครวัด ,ปราสาทตาพรหม
เดินทางช่วง
9 ธ.ค. 61 - 26 พ.ค. 62 ( 17 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
9 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61 9,999 10,999 9,999 9,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
22 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61 8,555 9,555 8,555 8,555 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
29 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61 10,888 11,888 10,888 10,888 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
30 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 10,888 11,888 10,888 10,888 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
31 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 10,888 11,888 10,888 10,888 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
26 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62 7,999 8,999 7,999 7,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
18 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62 8,555 9,555 8,555 8,555 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
9 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 7,999 8,999 7,999 7,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
23 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62 7,999 8,999 7,999 7,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
30 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 7,999 8,999 7,999 7,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
6 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62 9,555 10,555 9,555 9,555 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
13 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62 10,888 11,888 10,888 10,888 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
14 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62 10,888 11,888 10,888 10,888 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
15 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62 10,888 11,888 10,888 10,888 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
4 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 8,555 9,555 8,555 8,555 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
18 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 8,555 9,555 8,555 8,555 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
25 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 8,555 9,555 8,555 8,555 แสดง - รับจอง 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

CAMBODIA นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน
CAMBODIA นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 7,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน