วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

BOND TO TURKEY 9D 6N

รหัสสินค้า: 6882182105
BOND TO TURKEY 9D 6N

  • นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ ,ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส
  • หุบเขาอุซิซาร์ ,พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ,ปราสาทปุยฝ้าย ,วิหารอะโครโปลิส ,วิหารโอลิมเปียน เซอุส ,วิหารเอสเคลปิออน ,พระราชวังโดลมาบาห์เช ,สุเหร่าสีน้ำเงิน ,ฮิปโปโดรม ,วิหารเซนต์โซเฟีย ,สไปซ์บาซาร์
เดินทางช่วง
9 ม.ค. 62 - 8 เม.ย. 62 ( 58 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
9 ม.ค. 62 - 17 ม.ค. 62 30,999 38,499 30,999 30,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
10 ม.ค. 62 - 18 ม.ค. 62 30,999 38,499 30,999 30,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
11 ม.ค. 62 - 19 ม.ค. 62 30,999 38,499 30,999 30,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
12 ม.ค. 62 - 20 ม.ค. 62 30,999 38,499 30,999 30,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
13 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62 30,999 38,499 30,999 30,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
14 ม.ค. 62 - 22 ม.ค. 62 30,999 38,499 30,999 30,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
15 ม.ค. 62 - 23 ม.ค. 62 30,999 38,499 30,999 30,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
16 ม.ค. 62 - 24 ม.ค. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
17 ม.ค. 62 - 25 ม.ค. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
18 ม.ค. 62 - 26 ม.ค. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
19 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
20 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
21 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
22 ม.ค. 62 - 30 ม.ค. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
23 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
25 ม.ค. 62 - 2 ก.พ. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
26 ม.ค. 62 - 3 ก.พ. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
27 ม.ค. 62 - 4 ก.พ. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
30 ม.ค. 62 - 7 ก.พ. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
1 ก.พ. 62 - 9 ก.พ. 62 30,999 38,499 30,999 30,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
2 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62 30,999 38,499 30,999 30,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
3 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62 30,999 38,499 30,999 30,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
8 ก.พ. 62 - 16 ก.พ. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
9 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
10 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
14 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62 32,999 40,499 32,999 32,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
15 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62 32,999 40,499 32,999 32,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
16 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62 32,999 40,499 32,999 32,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
17 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62 32,999 40,499 32,999 32,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
20 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
21 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
22 ก.พ. 62 - 2 มี.ค. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
23 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
24 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
27 ก.พ. 62 - 7 มี.ค. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
28 ก.พ. 62 - 8 มี.ค. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
1 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62 30,999 38,499 30,999 30,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
2 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 30,999 38,499 30,999 30,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
6 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 62 30,999 38,499 30,999 30,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
7 มี.ค. 62 - 15 มี.ค. 62 30,999 38,499 30,999 30,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
8 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62 30,999 38,499 30,999 30,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
9 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
10 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
13 มี.ค. 62 - 21 มี.ค. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
14 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
15 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
16 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
17 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
20 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
21 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
22 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
23 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 31,999 39,499 31,999 31,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
24 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62 32,999 40,499 32,999 32,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
27 มี.ค. 62 - 4 เม.ย. 62 32,999 40,499 32,999 32,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
28 มี.ค. 62 - 5 เม.ย. 62 32,999 40,499 32,999 32,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
29 มี.ค. 62 - 6 เม.ย. 62 32,999 40,499 32,999 32,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
30 มี.ค. 62 - 7 เม.ย. 62 32,999 40,499 32,999 32,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
31 มี.ค. 62 - 8 เม.ย. 62 32,999 40,499 32,999 32,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

BOND TO TURKEY 9D 6N
BOND TO TURKEY 9D 6N
ราคาเริ่มต้น 30,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน