วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

รหัสสินค้า: 6882182114
เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

  • พระราชวังนิมเฟนบูร์ก ,จัตุรัสมาเรียน ,สวนมิราเบล ,ฮัลล์สตัทท์ ,อินส์บรูค ,หลังคาทองคำ ,ปราสาทนอยชวานสไตน์ ,รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน ,สะพานไม้ชาเปล
เดินทางช่วง
30 ม.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
30 ม.ค. 62 - 5 ก.พ. 62 40,900 50,900 40,900 40,900 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
18 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62 40,900 50,900 40,900 40,900 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
6 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62 40,900 50,900 40,900 40,900 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
13 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62 40,900 50,900 40,900 40,900 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
20 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62 40,900 50,900 40,900 40,900 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
27 มี.ค. 62 - 2 เม.ย. 62 40,900 50,900 40,900 40,900 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
3 เม.ย. 62 - 9 เม.ย. 62 41,900 51,900 41,900 41,900 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
9 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62 49,900 59,900 49,900 49,900 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
13 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62 49,900 59,900 49,900 49,900 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
2 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62 41,900 51,900 41,900 41,900 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
16 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62 41,900 51,900 41,900 41,900 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
23 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 41,900 51,900 41,900 41,900 แสดง - รับจอง 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 40,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน