ประเทศที่คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า

          สวัสดีค่ะ ทาง We-rworldtour มีสารน่ารู้เกี่ยวกับวีซ่ามาฝาก สำหรับใครที่สนใจท่องเที่ยวต่างประเทศ แต่ไม่แน่ใจประเทศใดบางใช้วีซ่าและประเทศใดไม่ต้องใช้วีซ่า ก่อนอื่นมารู้จักเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า

          วีซ่า (Visa) คือเอกสารที่แสดงว่า บุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เขตแดนหรือพื้นที่ ซึ่งได้ระบุไว้ในวีซ่า นั้น ภายในกรอบเวลาที่กำหนด เอกสารอนุญาตอาจอยู่ในรูปของเอกสารสำคัญ แต่โดยส่วนใหญ่ จะเป็นตราประทับอยู่ในหนังสือเดินทาง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ จะมีเงื่อนไขต่าง ๆ ของวีซ่า แต่ละประเภทติดมาด้วย เช่น เขตพื้นที่ที่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้, อายุของ Visa, ช่วงเวลาที่เดินทางเข้าออกได้ แม้กระทั่งอนุญาตให้เดินทางเข้าออกประเทศได้กี่ครั้ง เป็นต้น

          การจะไปเยือนประเทศใดก็ตามต้องมีการขอวีซ่าซึ่งเป็นเสมือนใบอนุญาตผ่านเข้าเมืองเสียก่อน แต่ทั้งนี้ก็มีหลายประเทศที่ยกเว้นวีซ่าล่วงหน้า ซึ่งหมายถึงว่าเราสามารถถึงพาสปอร์ตไปใช้ในการเดินทางต่างประเทศโดยประทับตราวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในสนามบินของประเทศเหล่านั้นได้เลย ดดยไม่ต้องมีการขอวีซ่าให้ยุ่งยากและก่อนอื่นเราควรที่จะรู้ว่าวีซ่ามีกี่ประเภท และสำหรับหนังสือเดินทางแบบธรรมดาของประเทศไทยนั้นมีประเทศที่ไม่ต้องทำวีซ่าบาง

 

 ประเภทของวีซ่า

 1. วีซ่าเดินทางผ่าน (Transit Visa) ปกติจะมีอายุประมาณ 5 วัน เพื่อเป็นทางผ่านไปยังประเทศอื่นที่เป็นจุดหมายอันไม่ใช่ประเทศที่ได้รับอนุญาตซึ่งวีซ่าเดินทางผ่าน
 2. วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) เป็นวีซ่าที่มีจุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวหรือสันทนาการ โดยไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจมาเกี่ยวข้องระหว่างการเดินทางนั้นๆ
 3. วีซ่าธุรกิจ (Business Visa) เป็นวีซ่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการค้าหรือติดต่อธุรกิจในประเทศผู้ออกวีซ่า หรือกิจกรรมอื่นใดอันเกี่ยวกับการทำธุรกิจ ในบางประเทศจะมีการรวมเอาการจ้างงานอย่างถาวรไว้ในการอนุญาตนี้ด้วย
 4. วีซ่าทำงาน ชั่วคราว (Temporary Worker Visa) เป็นวีซ่าที่แสดงว่าบุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศนั้นได้ชั่วคราวตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในวีซ่า ส่วนใหญ่วีซ่าชนิดนี้ มีขั้นตอนวิธีปฏิบัติมาก การได้มาซึ่งวีซ่าจึงค่อนข้างยาก แต่มีช่วงเวลาการได้รับอนุญาตที่ยาวนานกว่าวีซ่าธุรกิจ
 5. วีซ่า ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (On-Arrival Visa) เป็นวีซ่าที่ได้รับเมื่อเดินทางถึงประเทศที่เป็นจุดหมายการเดินทาง ซึ่งจะได้รับตรงจุดตรวจคนเข้าเมือง
 6. วีซ่าคู่สมรส หรือวีซ่าแต่งงาน (Spouse Visa, Partner Visa, Marriage Visa) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้คู่แต่งงานไม่ว่าชายหรือหญิง ที่เป็นคู่สมรสของผู้ถือสัญชาติของประเทศนั้น ๆ สามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศของอีกฝ่ายหนึ่งและพำนักได้ถาวรตามบุคคลในครอบครัว
 7. วีซ่าคู่หมั้น (Fiancee Visa, Prospective Marriage Visa, settlement Visa) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้คู่แต่งงานไม่ว่าชายหรือหญิง ที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าไปพำนักอยู่ในประเทศตามสัญชาติของอีกฝ่ายและจะต้องทำการสมรสผู้ถือสัญชาติของประเทศดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนดตามวีซ่า และสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศของอีกฝ่ายหนึ่งและพำนักได้ถาวรตามบุคคลในครอบครัว
 8. วีซ่านักเรียน (Student Visa) เป็นวีซ่าซึ่งอนุญาตให้ทำการเรียนในประเทศที่ได้รับวีซ่านักเรียนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในบางประเทศอาจใช้วีซ่าท่องเที่ยวแทน
 9. วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน (Working Holiday Visa) เป็นวีซ่าที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศผู้เป็นภาคี มีสาระสำคัญคือ สามารถเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวและทำงานภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้
 10. วีซ่าการทูต (Diplomatic Visa) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้แก่ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทางการทูตหรือเพื่อการของรัฐของประเทศนั้น ๆ
 11. วีซ่านักเขียน (Jounalist Visa) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้กับนักเขียนหรือผู้สื่อข่าวจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ
 12. วีซ่าอพยพ (Immigration Visa) เป็นวีซ่าอนุมัติให้กับผู้ที่ต้องการอพยพไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่อนุญาต
 13. วีซ่าผู้รับบำนาญ หรือ วีซ่าผู้เกษียณ (Pensioner Visa หรือ Retirement Visa) เป็นวีซ่าซึ่งบางประเทศอนุญาตให้สำหรับผู้ที่สามารถแสดงตนได้ว่ามีรายได้ในต่างประเทศซึ่งไม่ใช่ประเทศที่ออกวีซ่าดังกล่าวให้ แต่ต้องเป็นจำนวนที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และไม่มีความประสงค์ที่จะทำงานแล้ว มักมีการจำกัดอายุของผู้รับอนุญาต

กลุ่มประเทศที่ไม่ต้องวีซ่า สำหรับหนังสือเดินทางแบบธรรมดาของประเทศไทย
พักไม่เกิน 1 ปี พักไม่เกิน 180 วัน พักไม่เกิน 90 วัน พักไม่เกิน 30 วัน  พักไม่เกิน 15 วัน พักไม่เกิน 14 วัน
  จอร์เจีย    ปานามา   อาร์เจนตินา   ฮ่องกง   ญี่ปุ่น   บาห์เรน 
      บราซิล   อินโดนีเซีย     บรูไน
      ชิลี   ลาว     กัมพูชา
      เอกวาดอร์   มาเก๊า     พม่า
      เกาหลีใต้   มองโกเลีย    
      เปรู   มาเลเซีย    
      วานูอาตู   มัลดีฟส์    
      เวียดนาม   ฟิลิปปินส์    
        รัสเซีย    
        เซเชลส์    
        สิงคโปร์    
        แอฟริกาใต้    
        ตุรกี    
กลุ่มประเทศที่ต้องขอวีซ่า
วีซ่าเอเซีย วีซ่าโอเชียเนีย Ocenia วีซ่ายุโรป Europe
  จีน   ออสเตรเลีย   อังกฤษ
  อินเดีย   นิวซีแลนด์   สเปน
  ไต้หวัน     เยอรมัน
  ศรีลังกา     เนเธอร์แลนด์
      ฝรั่งเศส
วีซ่าตะวันออกกลาง Middle East   อิตาลี
  เอมิเรตส์ (ดูไบ)   กรีซ
  เอมิเรตส์ (อาบูดาบี)   สวิตเซอร์แลนด์
  อิหร่าน   นอร์เวย์
     ฟินแลนด์
วีซ่าอเมริกาเหนือ North America  สวีเดน
  อเมริกา  โปแลนด์
  แคนาดา  ลักเซมเบิร์ก
  เม็กซิโก  

 

Visitors: 495,140