เกาหลี

เกาหลีอาจุมม่า แทกู เคียงจู พูซาน 5 วัน 3 คืน

 

    ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกาหลีโอปป้า แทกู พูซาน 4วัน 2 คืน

 

    ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือ ประเทศเกาหลีใต้ (South Korea) มีชื่อเรียกที่ชาวเกาหลีใช้เรียกประเทศตัวเองว่า “แดฮันมินกุก” บางครั้งก็เรียกย่อๆ ว่า “ฮันกุก” แปลว่า ชาวฮั่น ซึ่งหมายถึงคนเกาหลีนั่นเองหรือ บางครั้งจะเอาคำว่า “นัม” ซึ่งแปลว่า “ทางใต้” มาต่อเป็นคำว่า “นัมฮัน” ก็จะหมายถึง ชาวฮั่นทางใต้ เช่นเดียวกับที่ชาวเกาหลีเหนือจะเรียกเกาหลีใต้ว่า “นัมโชซอน” ซึ่งหมายถึงโชซอนใต้นั่นเอง ประเทศเกาหลีเคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1910 จนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 คาบสมุทรเกาหลีได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เกาหลีเหนือ ซึ่งปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ และเกาหลีใต้ ซึ่งปกครองในระบอบประชาธิปไตย

                  ทางบริษัท วี อาร์ เวิร์ดทัวร์ จำกัด ได้รวบรวบ ทัวร์เกาหลี ราคาถูก  และทางเราให้บริการด้วยความจริงใจอย่างดีเยี่ยมเสมอมา โดยเน้นตอบ สนองต่อความต้องการที่แท้จริง ความเข้าอกเข้าใจและการหยั่งถึงความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเดินทางด้วยคุณภาพและการบริการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัท ยังให้บริการด้วยความจริงใจด้วยการเข้าใจวัตถุประสงค์ต่างๆ ของการเดินทางของลูกค้า การผสมผสานกันของปัจจัยเหล่านี้ นำมาเข้าสู่การปฏิบัติงานของเรา ซึ่งถือว่าเป็นตัวกำหนดชี้วัดถึงคุณภาพและการบริการที่มั่นคงที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพของลูกค้าเราตลอดไป


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


Visitors: 466,495