แอฟริกา


  • ทัวร์แอฟริกา แอฟริกาใต้ 8D5N BY SQ ON JUL - OCT 17 ลัดฟ้าสู่โจฮันเนสเบิร์กเยือนหมู่บ้านเลเซดี (Lesedi Cultural Village) หมู่บ้านวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ของชาวแอฟริกาใต้ตื่...


Visitors: 495,140