วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

ทัวร์กัมพูชา 32 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม

Loading...

กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3วัน 2คืน

ทัวร์โค๊ด 6882190808
ล่องเรือโตนเลสาบ, ชมโชว์ระบำอัปสร
ศาลองค์เจ๊ก, ปราสาทบันทายศรี, ปราสาทบายน, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทนครวัด, วัดทไม
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

มหัศจรรย์ กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 D 2 N

ทัวร์โค๊ด 6882191296
ล่องเรือชมโตนเลสาบ, ชมโชว์การแสดงอัปสรา
ปราสาทนครวัด, ปราสาทบายนตร, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายศรี, ตลาดซาจ๊ะ, ศาลองค์เจ๊ก
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,900 บ.

กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน 2คืน

ทัวร์โค๊ด 6882190809
ล่องเรือโตนเลสาบ, ชมโชว์ระบำอัปสร
อนุสาวรีย์อิสรภาพ, วัดพนม, พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล, ตลาดชาทะไม, ศาลองค์เจ๊ก, ปราสาทบันทายศรี, ปราสาทบายน, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทนครวัด, ตลาดซาจ๊ะ
เดินทางช่วง
20 ก.ย. - 22 ก.ย. 62
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.

มหัศจรรย์ กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 D 2 N

ทัวร์โค๊ด 6882191298
ล่องเรือชมโตนเลสาบ, ชมโชว์การแสดงอัปสรา
นครวัด, วัดพนม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายศรี, ตลาดซาทะไม, ศาลองค์เจ๊ก
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.