ทัวร์จีน พบ 515 ช่วงวันเดินทาง จาก 84 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180634
โชว์น้ำพุเต้นระบำ
วัดผู่ถอ ,มาเก๊า ,ร้านผ้าไหม ,ร้านหยก ,โบสถ์เซ็นปอล ,เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ,ร้านขนม
19 ส.ค. 61 - 21 ส.ค. 61
21 ส.ค. 61 - 23 ส.ค. 61
26 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61
30 ส.ค. 61 - 1 ก.ย. 61
Air Macau 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 5,885 บ.
ดูรายละเอียด

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย

ทัวร์โค๊ด 6882180325
ชมกายกรรมปักกิ่ง,เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ
ชิมเป็ดปักกิ่งและสุกี้มองโกล
ถนนหวังฝูจิ่ง,จัตุรัสเทียนอันเหมิน ,พระราชวังกู้กง ,หอฟ้าเทียนถาน ,กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ,พระราชวังฤดูร้อน,ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย ,นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้ ,ลอดอุโมงค์เลเซอร์
22 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
23 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61 - 29 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61 - 5 ก.ย. 61
4 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
5 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61 - 11 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61 - 12 ก.ย. 61
8 ก.ย. 61 - 13 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 61
15 ก.ย. 61 - 20 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61
22 ก.ย. 61 - 27 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
17 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
24 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 31 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 1 พ.ย. 61
30 ต.ค. 61 - 4 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
7 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61
8 พ.ย. 61 - 13 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61 - 14 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61 - 15 พ.ย. 61
13 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
Thai Airways 6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 22,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไหโข่ว ซานย่า ฮาวายแห่งเอเชีย 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ (HU)

ทัวร์โค๊ด 6882180347
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก, ชมวิวที่จุดชมวิวที่สูงที่สุดของเมืองซานย่า
อาหารเจ, ไก่เหวินชางต้นตำรับไก่ไหหลำ, ปูท้องถิ่นนึ่ง
พิพิทธภัณฑ์ไห่หนาน, เมืองโบ๋อ่าว, ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย, ล่องเรือหาดหยก, เมืองซานย่า, หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วหลีแม้ว, สวนกุหลาบ, อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน, เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร, วัดหนานซาน, ร้านสินค้าพื้นเมือง, อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง, หาดต้าตงไห่, ร้านเยื่อไผ่, ศูนย์ชา, ไหโข่ว(นั่งรถไฟความเร็วสูง), สุสานไหลุ่ย, ถนนคนเดินฉีโหลว
22 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
5 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61 - 11 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61
5 ต.ค. 61 - 9 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
24 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
2 พ.ย. 61 - 6 พ.ย. 61
7 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61 - 13 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61 - 27 พ.ย. 61
28 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
Hainan Airlines 5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 17,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์คุนหมิง หุบเขาสีน้ำเงิน ลี่เจียง วัดลามะซงจ้านหลิง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินลัคกี้ แอร์ (8L)

ทัวร์โค๊ด 6882180354
หุบเขาสีน้ำเงิน, เมืองโบราณลี่เจียง, เมืองโบราณแชงกรีล่า, วัดลามะซงจ้านหลิง
คุนหมิง, ต้าหลี่, หมูบ้านซีโจว, ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์, ลี่เจียง, เมืองโบราณลี่เจียง, ภูเขาหิมะมังกรหยก, หุบเขาสีน้ำเงิน, อุทยานน้ำหยก, แชงกรีล่า, เมืองโบราณแชงกรีล่า, วัดลามะซงจ้านหลิง, หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน, ร้านสาหร่ายเกลียวทอง, ร้านผ้าไหม, ร้านหยก, อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน, ร้านบัวหิมะ, วัดหยวนทง
22 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
23 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61 - 3 ก.ย. 61
30 ส.ค. 61 - 4 ก.ย. 61
5 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61 - 11 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61
26 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
Lucky air 6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 24,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ทัวร์โค๊ด 6882180355
ชมเมืองและกำแพงเมืองโบราณต้าหลี่, ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก, ชมเมืองโบราณลี่เจียง
อาหารไทย, อาหารกวางตุ้งสุกี้เห็ด
คุนหมิง, ต้าหลี่, เมืองโบราณต้าหลี่, กำแพงโบราณ, ทะเลสาบเอ๋อไห่, วัดเจ้าแม่กวนอิม, ลี่เจียง, สระมังกรดำ, เมืองโบราณลี่เจียง, ภูเขาหิมะมังกรหยก, IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอวี้โหมว), อุทยานน้ำหยก, ร้านสาหร่ายเกลียวทอง, ร้านยางพารา, ตำหนักทองจินเตี้ยน, ร้านหยก, อิสระช้อปปิ้ง, ร้านบัวหิมะ, วัดหยวนทง
22 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
5 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
19 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
Thai Airways 5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 26,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี มนต์เสน่ห์ตะวันออก 5D3N (MU/FM)

ทัวร์โค๊ด 6882180394
ล่องเรือชมทิวทัศน์บนทะเลสาบซีหู, สักการะพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ, วัดพระหยกขาว, ชมกายกรรม ERA
ไก่ขอทาน+หมูตงโพ, ซี่โครงหมอู๋ซี, เสี่ยวหลงเปา, ไก่แดง
จัตุรัสหยวนหยง, ชมหาดไว่ทาน, ถนนนานกิง, ตลาดก็อปปี้ TAOBAOCHENG, ตลาดเฉินหวงเมี่ยว
22 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
31 ส.ค. 61 - 4 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61 - 11 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61
10 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61 - 4 พ.ย. 61
2 พ.ย. 61 - 6 พ.ย. 61
7 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61 - 13 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61
28 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
12 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61
China Eastern 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,900 บ.
ดูรายละเอียด

ครบสูตร ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน (FD)

ทัวร์โค๊ด 6882180406
นั่งรถไฟความเร็วสูงซีอาน-ลั่วหยาง, ชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้, ชมความงามอุทยานหยุนไถซาน, ชมการแสดงวิทยายุทธของกังฟูวัดเส้าหลิน
วัดเส้าหลิน, อุทยานหยุนไถซาน, ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน, ถนนมุสลิม, พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้, เจดีย์ห่านป่าใหญ่
22 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
5 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
26 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
19 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
Thai AirAsia 5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 27,900 บ.
ดูรายละเอียด

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ทัวร์โค๊ด 6882180322
ชมกายกรรมปักกิ่ง,
ถนนโบราณเฉียนเหมิน,จัตุรัสเทียนอันเหมิน ,พระราชวังกู้กง ,พระราชวังฤดูร้อน ,กำแพงเมืองด่านจีหยงกวน ,ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย ,ถนนหวังฝู่จิ่ง,วัดลามะ
เดินทางช่วง
23 ส.ค. - 27 ส.ค. 61
Thai Airways 5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 27,900 บ.
ดูรายละเอียด

ปักกิ่ง โปรโมชั่น 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ทัวร์โค๊ด 6882180323
จัตุรัสเทียนอันเหมิน ,พระราชวังกู้กง ,หอฟ้าเทียนถาน,พระราชวังฤดูร้อน ,ถนนหวังฝู่จิ่ง,กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ,ตลาดรัสเซีย
23 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
30 ส.ค. 61 - 3 ก.ย. 61
31 ส.ค. 61 - 4 ก.ย. 61
5 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61 - 11 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61
14 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
24 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61 - 4 พ.ย. 61
7 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
8 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61 - 13 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61 - 14 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61 - 27 พ.ย. 61
28 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
29 พ.ย. 61 - 3 ธ.ค. 61
30 พ.ย. 61 - 4 ธ.ค. 61
Thai Airways 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ 360 องศา ล่องเรือหวงผู่ 5D3N

ทัวร์โค๊ด 6882180387
ล่องทะเลสาบซีหู, นมัสการพระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ, ชมหาดไว่ทาน, อุโมงค์เลเซอร์พร้อมขึ้นหอไข่มุกสัญลักษณ์เมืองเซี่ยงไฮ้, ล่องแม่น้ำหวงผู่ ยามค่ำคืนชมความงามของเมืองเซี่ยงไฮ้
บุฟเฟต์นานาชาติ เสี่ยวหลงเปา, ซี่โครงหมูอู๋ซี, ไก่ขอทาน+หมูตงโพ
หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง, ถนนโบราณเหอฝังเจีย, หาดไว่ทาน, อุโมงค์เลเซอร์, ถนนนานกิง, ตลาดเฉินหวงเมี่ยว
23 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
14 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
12 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
8 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61
27 พ.ย. 61 - 1 ธ.ค. 61
30 พ.ย. 61 - 4 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
Thai Airways 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 25,900 บ.
ดูรายละเอียด