ทัวร์ยุโรปตะวันออก พบ 244 ช่วงวันเดินทาง จาก 36 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน

ทัวร์โค๊ด 6882180335
ปราสาทนอยชวานสไตน์, ฮัลล์ชตัทท์เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
ขาหมูเยอรมัน, ซีโครงหมูเวียนนา, เมนูกูลาส
เวียนนา, ซาลซ์บูร์ก, อุทยานมิราเบลล์, บ้านโมซาร์ท ถนนเกรไทเดร้, ฮัลสตัทท์ โรเซนฮาล์ม, มิวนิค, ชวานเกา, ปราสาทนอยชไวน์สไตน์, พัสเซา, เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก), ปร๊าก, ปราสาทปร๊าก, เขตเมืองเก่า, เบอร์โน, บูดาเปสต์, ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ, ฮีโร่ สแควร์, คาสเซิ่ล ฮิลล์, ป้อมฟิชเชอร์แมน, พระราชวังเชิร์นบรุนน์
25 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
16 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
Thai Airways 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 59,900 บ.
ดูรายละเอียด

LAKE, CASTLE and BEAUTIFUL VILLAGE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ทัวร์โค๊ด 6882180369
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
พระราชวังเชินบรุนน์ ,เชสกี้ ครุมลอฟ ,ปราสาทนอยชวานสไตน์ ,ฮัลสตัท
30 ส.ค. 61 - 8 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 - 6 ต.ค. 61
6 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
28 พ.ย. 61 - 7 ธ.ค. 61
2 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
5 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61
9 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 - 8 ม.ค. 62
Thai Airways 10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 63,900 บ.
ดูรายละเอียด

VIENNA THE SERIES by TG EP.4 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน การบินไทย (TG)

ทัวร์โค๊ด 6882180366
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
เป็ดอบโบฮีเมียน ขาหมูเยอรมัน และ ซุปกุลาซ
พระราชวังเชินบรุนน์ ,เชสกี้ ครุมลอฟ ,ปราสาทปราก, ปราสาทนอยชวานสไตน์ ,ฮัลสตัท
1 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61
8 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61
15 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
13 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 5 พ.ย. 61
3 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61 - 3 ธ.ค. 61
1 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
Thai Airways 10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 59,900 บ.
ดูรายละเอียด

NEXT STOP: EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์โค๊ด 6882180376
ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท
คาร์โลวี วารี ,พระราชวังเชินบรุนน์ ,ช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ,ชมกรุงบูดาเปสต์
4 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61
2 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 43,900 บ.
ดูรายละเอียด

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180708
สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า ,พระราชวังนิมเฟนบูร์ก ,จัตุรัสมาเรียน ,บ้านเกิดโมสาร์ท ,หลังคาทองคำ ,ฮัลล์สตัทท์ ,รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
4 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61
12 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
14 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61
29 พ.ย. 61 - 5 ธ.ค. 61
5 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 40,900 บ.
ดูรายละเอียด

ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)

ทัวร์โค๊ด 6882180377
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ,กระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK
ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ,เชสกี้ ครุมลอฟ ,ปราสาทโฮเฮนชวานเกา ,ปราสาทนอยชวานสไตน์
5 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61 - 21 ก.ย. 61
Austrian Airlines 10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 62,900 บ.
ดูรายละเอียด

เชค ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน

ทัวร์โค๊ด 6882180706
ปราสาทปราก ,มหาวิหารเซนต์วิตัส ,ปราสาทครุมลอฟ ,สวนมิราเบล ,บ้านเกิดโมสาร์ท ,ฮัลล์สตัทท์ ,ถนนคาร์นท์เนอร์ ,บูดาเปส ,โบสถ์แมทเธียส
5 ก.ย. 61 - 11 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61
26 ก.ย. 61 - 2 ต.ค. 61
3 ต.ค. 61 - 9 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
24 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
6 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61
29 พ.ย. 61 - 5 ธ.ค. 61
4 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
5 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 40,900 บ.
ดูรายละเอียด

เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก ฮังการี 8 วัน

ทัวร์โค๊ด 6882180786
มิวนิค ,ปราสาทนอยชวานสไตน์ ,ฮัลล์สตัทท์ ,ซาลส์บูร์ก ,เชสกี้ ครุมลอฟ ,ปราก ,เวียนนา ,พระราชวังเชินบรุนน์ ,บูดาเปสต์ ,อัลลิอันซ์ อารีน่า
5 ก.ย. 61 - 12 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 61
26 ก.ย. 61 - 3 ต.ค. 61
3 ต.ค. 61 - 10 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61 - 11 ต.ค. 61
6 ต.ค. 61 - 13 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61 - 7 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61 - 21 พ.ย. 61
28 พ.ย. 61 - 5 ธ.ค. 61
1 ธ.ค. 61 - 8 ธ.ค. 61
2 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
4 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
5 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
28 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 39,900 บ.
ดูรายละเอียด

เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก ฮังการี 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180795
ปราสาทนอยชวานสไตน์ ,มาเรียนพลัทซ์ ,อัลลิอันซ์ อารีน่า ,ซาลส์บูร์ก ,สวนมิราเบล ,เชสกี้ ครุมลอฟ ,มหาวิหารเซนต์วิตัส ,วิหารเซนต์จอร์จ
5 ก.ย. 61 - 12 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 61
26 ก.ย. 61 - 3 ต.ค. 61
3 ต.ค. 61 - 10 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61 - 11 ต.ค. 61
6 ต.ค. 61 - 13 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61 - 7 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61 - 21 พ.ย. 61
28 พ.ย. 61 - 5 ธ.ค. 61
1 ธ.ค. 61 - 8 ธ.ค. 61
2 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
4 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
5 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
28 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 39,900 บ.
ดูรายละเอียด

GRAND CROATIA 8วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180136
ล่องเรือชมทะเลสาบ Jezero Kozjak,นั่ง รถไฟ Panoramic Train
โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น,ประตูเมืองเก่าสโตนเกท ,เมืองโอพาเทีย ,อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่ ,โบสถ์เซนต์โดนัท ,โบสถ์เซนต์จอคอบ ,สปอนซ่าพาเลซ ,
6 ก.ย. 61 - 13 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61 - 27 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 - 4 ต.ค. 61
2 ต.ค. 61 - 9 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61 - 19 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
Turkish Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 65,999 บ.
ดูรายละเอียด