ยุโรปเมืองแปลก พบ 2 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม

มหัศจรรย์ จอร์แดน 6วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180156
ล่องเรือกระจกชมปะการังที่เมือง อคาบา
ท่องทะเลทรายวาดิรัม, มหานครเพตรา ,ปราสาทเครัคแห่งครูเสด ,ทะเลสาบเดดซี ,เมืองโรมันโบราณ เจราช ,AMMAN CITADEL
5 ดาว
17 มิ.ย. 61 - 22 มิ.ย. 61
20 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61
Royal Jordanian 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 46,900 บ.
ดูรายละเอียด