ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พบ 259 ช่วงวันเดินทาง จาก 42 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นหมุ่น 3 วัน 2 คืน (HKG06)

ทัวร์โค๊ด 6882180133
A SYMPHONY OF LIGHTS, กระเช้านองปิง ,พระใหญ่โป่วหลิน, ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET ,
อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น
วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
19 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
Cathay Pacific 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 17,900 บ.
ดูรายละเอียด

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (HKG11)

ทัวร์โค๊ด 6882180137
นั่งพีคแทรมขึ้นยอดเขาวิคตอเรีย, A Symphony of Lights
เกาะลันเตา, วัดโป่วหลิน, CiTYGATE OUTLETS,ดิสนีย์แลนด์,ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค ,รีพัลส์เบย์,วัดแชกงหมิว,ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
19 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
Emirates Airlines 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 18,999 บ.
ดูรายละเอียด

EASY ฮ่องกง นองปิง ฟรีเดย์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180698
หมูบ้านนองปิง ,ฮ่องกง ,อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet ,วัดหว่องไต๋สิน ,โรงงานจิวเวอรี่ ,ร้านหยก ,เจ้าแม่กวนอิม หากรีพัลเบย์
19 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
Cathay Pacific 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 16,900 บ.
ดูรายละเอียด

มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180752
มาเก๊า ,เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ,วิหารเซนต์ปอล ,เวเนเชี่ยน ,รีพลัสเบย์ ,วัดหวังต้าเซียน ,ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ,นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน
19 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
2 พ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61
3 พ.ย. 61 - 5 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.
ดูรายละเอียด

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180753
ฮ่องกง ,วัดโป่วหลิน ,ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค ,วัดแชกงหมิว ,รี พลัสเบย์
19 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
Cathay Pacific 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 19,900 บ.
ดูรายละเอียด

ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180756
ชมโชว์เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน
เกาะลันเตา ,วัดโป่วหลิน ,สวนหยวนหมิงหยวน ,ช้อปปิ้งหลอวู่ ,นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ,วัดอาม่า ,เดอะเวเนเชี่ยน ,โบสถ์เซนต์ปอล
19 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
Cathay Pacific 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,999 บ.
ดูรายละเอียด

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180757
ฮ่องกง ,ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค ,วัดแชกงหมิว ,ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
เดินทางช่วง
19 ต.ค. - 21 ต.ค. 61
Cathay Pacific 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 17,999 บ.
ดูรายละเอียด

ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น ช้อปปิ้งย่านดัง 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180759
วัดโป่วหลิน ,เซินเจิ้น ,ช้อปปิ้งหลอวู่ ,สวนหยวนหมิงหยวน ,ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ,โบสถ์เซนต์ปอล ,นมัสการเจ้าแม่กวนอิม
19 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
Hong Kong Airlines 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.
ดูรายละเอียด

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ลันเตา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882181224
กระเช้านองปิง, ชมโชว์ แสง สี เสียง, ดิสนีย์แลนด์
พระใหญ่นองปิง, ซิตี้เกท เอาท์เลท, วิคตอเรียพีค, รีพลัส เบย์, วัดแชกงหมิว, ร้านจิวเวอรี่, ถนนนาธาน, ย่านจิมซาจุ่ย, ดิวตี้ ฟรี
19 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
Hong Kong Airlines 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 19,900 บ.
ดูรายละเอียด

มาเก๊า ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882181235
ชมโชว์แสงสีเสียง
ห่านย่าง ,บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ย่านมงก๊ก, ย่านเลดี้ มาร์เก็ต, รีพลัส เบย์, วิคตอเรียพีค, วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ, ร้านจิวเวอรี่, ร้านหยก, ถนนนาธาน, ย่านจิมซาจุ่ย, วัดอาม่า, วัดกวนไท, ซากโบสถ์เซนต์ปอล, จตุรัสเซนาโด้, เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า, เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า
19 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
28 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
4 พ.ย. 61 - 6 พ.ย. 61
11 พ.ย. 61 - 13 พ.ย. 61
18 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61
25 พ.ย. 61 - 27 พ.ย. 61
2 ธ.ค. 61 - 4 ธ.ค. 61
9 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
16 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
23 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
1 ม.ค. 62 - 3 ม.ค. 62
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.
ดูรายละเอียด