ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พบ 215 ช่วงวันเดินทาง จาก 12 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า จ๊าก จ๊าก 3วัน 2คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180155
วัดเจ้าแม่กวนอิม, โบสถ์เซนต์พอล, The Parisian, The Venetian, วัดฮองฮำ, วัดแชกงหมิว ,ช้อปปิ้งนาธาน ,วัดผู่ถอ, ช้อปปิ้งก๋งเป่ย
29 พ.ค. 61 - 31 พ.ค. 61
1 มิ.ย. 61 - 3 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61
10 มิ.ย. 61 - 12 มิ.ย. 61
14 มิ.ย. 61 - 16 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61
21 มิ.ย. 61 - 23 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61
Air Macau 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 6,996 บ.
ดูรายละเอียด

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (HKG16)

ทัวร์โค๊ด 6882180141
ชม A SYMPHONY OF LIGHTS , ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
31 พ.ค. 61 - 2 มิ.ย. 61
7 มิ.ย. 61 - 9 มิ.ย. 61
14 มิ.ย. 61 - 16 มิ.ย. 61
21 มิ.ย. 61 - 23 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61
6 ก.ย. 61 - 8 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61 - 15 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61 - 22 ก.ย. 61
4 ต.ค. 61 - 6 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 - 13 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 20 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
Emirates Airlines 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.
ดูรายละเอียด

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 4วัน 2คืน (HKG05)

ทัวร์โค๊ด 6882180132
ชมแสงสี SYMPHONY OF LIGHT,ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
นั่งกระเช้านองปิง,วัดโป่วหลิน,CiTY GATE OUTLET,A Symphony of Lights,นั่งรถรางพีคแทรม,ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค, รีพลัสเบย์,วัดแชกงหมิว,ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
4 ดาว
1 มิ.ย. 61 - 4 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61 - 11 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61 - 18 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61
6 ก.ค. 61 - 9 ก.ค. 61
13 ก.ค. 61 - 16 ก.ค. 61
20 ก.ค. 61 - 23 ก.ค. 61
26 ก.ค. 61 - 29 ก.ค. 61
27 ก.ค. 61 - 30 ก.ค. 61
3 ส.ค. 61 - 6 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61 - 13 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61 - 13 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61 - 20 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61 - 3 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
12 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
Yangon Airways 4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 19,900 บ.
ดูรายละเอียด

ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นหมุ่น 3 วัน 2 คืน (HKG06)

ทัวร์โค๊ด 6882180133
A SYMPHONY OF LIGHTS, กระเช้านองปิง ,พระใหญ่โป่วหลิน, ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET ,
อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น
วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
1 มิ.ย. 61 - 3 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61
6 ก.ค. 61 - 8 ก.ค. 61
13 ก.ค. 61 - 15 ก.ค. 61
14 ก.ค. 61 - 16 ก.ค. 61
20 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61
3 ส.ค. 61 - 5 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61 - 12 ส.ค. 61
11 ส.ค. 61 - 13 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61 - 19 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
25 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
1 ก.ย. 61 - 3 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
8 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
6 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
Cathay Pacific 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 17,900 บ.
ดูรายละเอียด

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม 3วัน 2คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180135
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
เกาะลันเตา,วัดโป่วหลิน,City gate Outlet ,A Symphony of Lights,นั่งรถรางพีคแทรม,ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์,วัดแชกงหมิว,ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
1 มิ.ย. 61 - 3 มิ.ย. 61
1 มิ.ย. 61 - 3 มิ.ย. 61
9 มิ.ย. 61 - 11 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61
16 มิ.ย. 61 - 18 มิ.ย. 61
16 มิ.ย. 61 - 18 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61
23 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61
30 มิ.ย. 61 - 2 ก.ค. 61
30 มิ.ย. 61 - 2 ก.ค. 61
6 ก.ค. 61 - 8 ก.ค. 61
6 ก.ค. 61 - 8 ก.ค. 61
7 ก.ค. 61 - 9 ก.ค. 61
7 ก.ค. 61 - 9 ก.ค. 61
13 ก.ค. 61 - 15 ก.ค. 61
13 ก.ค. 61 - 15 ก.ค. 61
20 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61
20 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61
21 ก.ค. 61 - 23 ก.ค. 61
27 ก.ค. 61 - 29 ก.ค. 61
27 ก.ค. 61 - 29 ก.ค. 61
3 ส.ค. 61 - 5 ส.ค. 61
3 ส.ค. 61 - 5 ส.ค. 61
4 ส.ค. 61 - 6 ส.ค. 61
4 ส.ค. 61 - 6 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61 - 12 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61 - 12 ส.ค. 61
11 ส.ค. 61 - 13 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61 - 19 ส.ค. 61
18 ส.ค. 61 - 20 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
1 ก.ย. 61 - 3 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
15 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
22 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
22 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
6 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
13 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
13 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
Cathay Pacific 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 19,900 บ.
ดูรายละเอียด

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (HKG11)

ทัวร์โค๊ด 6882180137
นั่งพีคแทรมขึ้นยอดเขาวิคตอเรีย, A Symphony of Lights
เกาะลันเตา, วัดโป่วหลิน, CiTYGATE OUTLETS,ดิสนีย์แลนด์,ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค ,รีพัลส์เบย์,วัดแชกงหมิว,ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
1 มิ.ย. 61 - 3 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61
7 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
5 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61
6 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
13 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
Emirates Airlines 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 17,999 บ.
ดูรายละเอียด

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3วัน 2คืน (HKG20)

ทัวร์โค๊ด 6882180143
โชว์สุดอลังการหยวนหมิงหยวน
เป๋าฮื้อ ไวน์แดง เป็ดปักกิ่ง
ช้อปปิ้งหลอวู่,สวนหยวนหมิงหยวน, วัดแชกงหมิว ,วัดหวังต้าเซียน, ช้อปปิ้งนาธาน
1 มิ.ย. 61 - 3 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61
6 ก.ค. 61 - 8 ก.ค. 61
13 ก.ค. 61 - 15 ก.ค. 61
20 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61
27 ก.ค. 61 - 29 ก.ค. 61
3 ส.ค. 61 - 5 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61 - 12 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61 - 19 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61 - 21 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
Yangon Airways 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,999 บ.
ดูรายละเอียด

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3วัน 2คืน (HKG19)

ทัวร์โค๊ด 6882180142
เป๋าฮื้อ ไวน์แดง เป็ดปักกิ่ง
ช้อปปิ้งหลอวู่,สวนหยวนหมิงหยวน ,วัดแชกงหมิว ,วัดหวังต้าเซียน ,ช้อปปิ้งนาธาน
2 มิ.ย. 61 - 4 มิ.ย. 61
9 มิ.ย. 61 - 11 มิ.ย. 61
16 มิ.ย. 61 - 18 มิ.ย. 61
23 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61
30 มิ.ย. 61 - 2 ก.ค. 61
1 ก.ย. 61 - 3 ก.ย. 61
8 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61
15 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61
22 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
Emirates Airlines 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.
ดูรายละเอียด

ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน (HKG15)

ทัวร์โค๊ด 6882180140
เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง, เป็ดปักกิ่ง
เกาะลันเตา, วัดโป่วหลิน, CITYGATE OUTLET ,ช้อปปิ้งหลอวู่ ,สวนหยวนหมิงหยวน , นมัสการเจ้าแม่กวนอิม,วัดอาม่า,โบสถ์เซนต์ปอล, เดอะเวเนเชี่ยน, หาดรีพลัส เบย์, วัดแชกงหมิว, ช้อปปิ้งนาธาน
8 มิ.ย. 61 - 11 มิ.ย. 61
9 มิ.ย. 61 - 12 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61 - 18 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61 - 18 มิ.ย. 61
16 มิ.ย. 61 - 19 มิ.ย. 61
23 มิ.ย. 61 - 26 มิ.ย. 61
23 มิ.ย. 61 - 26 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61 - 2 ก.ค. 61
30 มิ.ย. 61 - 2 ก.ค. 61
6 ก.ค. 61 - 9 ก.ค. 61
7 ก.ค. 61 - 10 ก.ค. 61
13 ก.ค. 61 - 16 ก.ค. 61
14 ก.ค. 61 - 17 ก.ค. 61
20 ก.ค. 61 - 23 ก.ค. 61
20 ก.ค. 61 - 23 ก.ค. 61
21 ก.ค. 61 - 24 ก.ค. 61
27 ก.ค. 61 - 30 ก.ค. 61
28 ก.ค. 61 - 31 ก.ค. 61
29 ก.ค. 61 - 1 ส.ค. 61
3 ส.ค. 61 - 6 ส.ค. 61
3 ส.ค. 61 - 6 ส.ค. 61
4 ส.ค. 61 - 7 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61 - 13 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61 - 13 ส.ค. 61
11 ส.ค. 61 - 14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61 - 20 ส.ค. 61
18 ส.ค. 61 - 21 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
25 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61
25 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61 - 3 ก.ย. 61
1 ก.ย. 61 - 4 ก.ย. 61
8 ก.ย. 61 - 11 ก.ย. 61
8 ก.ย. 61 - 11 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61
15 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
22 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61
22 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61
29 ก.ย. 61 - 2 ต.ค. 61
6 ต.ค. 61 - 9 ต.ค. 61
13 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
13 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
Cathay Pacific 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.
ดูรายละเอียด

ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180067
เกาะลันเตา –กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - วัดโป่วหลิน - City gate Outlet Mall -วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้วสแควร์ - เวเนเชียน - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน
7 ก.ค. 61 - 9 ก.ค. 61
29 ก.ค. 61 - 31 ก.ค. 61
4 ส.ค. 61 - 6 ส.ค. 61
25 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
14 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
Hong Kong Airlines 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.
ดูรายละเอียด