ทัวร์อินเดีย พบ 3 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

พระพุทธเจ้า 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180770
เจดีย์พุทธคยา ,ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ,เมืองคยา ,เมืองราชคฤห์ ,เมืองราชคฤห์ ,คันธเจดีย์ ,เมืองกุสินารา ,มกุฏพันธเจดีย์
25 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
28 ต.ค. 61 - 2 พ.ย. 61
Thai Smile Airways 6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 25,552 บ.
ดูรายละเอียด

อินเดีย แคชเมียร์ จัยปูร์ ทัขมาฮาล 6 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882181474
เมืองเดลี ,โซนามาร์ค ,แคชเมียร์ ,พาฮาลแกม ,อัครา ,ทัชมาฮาล ,อัคราฟอร์ท ,จัยปูร์
เดินทางช่วง
31 ต.ค. - 5 พ.ย. 61
Thai Smile Airways 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 22,992 บ.
ดูรายละเอียด