วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

ทัวร์อินเดีย 47 พีเรียด จาก 6 โปรแกรม

Loading...

มหัศจรรย์ INDIA ชัยปุระ อัครา 4วัน 2คืน

ทัวร์โค๊ด 6882190858
นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท
พระราชวังสายลม, พระราชวังกลางน้ำ, ทัชมาฮาล, อัครา ฟอร์ท, แชนด์ เบารี, วัดพระพิฆเนศ
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 16,900 บ.

มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด 6882190852
ล่องเรือแม่น้ำคงคา, ชมพิธีคงคาอารตี, ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น
เขาคิชฌกูฏ, วัดเวฬุวันมหาวิหาร, วัดมหาโพธิ์
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,900 บ.

อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี เลสโก ภารตะ 5D 3N

ทัวร์โค๊ด 6882190453
ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด, พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด, ซิตี้ พาเลซ, ฮาวา มาฮาล, อัครา ฟอร์ท, ทัชมาฮาล, กุตับมีนาร์, ประตูเมืองอินเดีย, ตลาดพื้นเมืองจันปาท
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.

มหัศจรรย์ ทัชมาฮาล 5วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด 6882190851
นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท
พระราชวังสายลม, พระราชวังกลางน้ำ, วัดพระพิฆเนศ, แชนด์ เบารี, อัคราฟอร์ท, ทัชมาฮาล, ประตูเมืองอินเดีย, วัดลักษมีนารายัน, ตลาดจันปาท
เดินทางช่วง
22 ส.ค. - 26 ส.ค. 62
 Thai Airways
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 20,900 บ.

มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล 4 สังเวชนียสถาน 7วัน 6คืน

ทัวร์โค๊ด 6882190854
ชมพิธีคงคาอารตี
หมู่บ้านนางสุชาดา, วัดมหาโพธิ์, สังเวชนียสถาน สารนาถ, วิหารมายาเทวี, มหาปรินิพพานวิหาร, มหาปรินิพพานสถูป, มกุฏพันธนเจดีย์, วัดป่ามหาวัน, มหาลัยนาลันทา, วัดเวฬุวันมหาวิหาร, เขาคิชฌกูฏ
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
7วัน 6คืน / เริ่มเพียง 25,900 บ.

อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี [เลสโก อะลาดิน]

ทัวร์โค๊ด 6882190386
ชิมแอปเปิ้ลสดๆ จางกสวน, นั่งกระเช้า กุลมาร์ค กอนโดล่า + ล่องเรือชิคารา
มื้อพิเศษ!! บริการอาหารไทย 1 มื้อ
อินเดีย, แคชเมียร์, ศรีนาคา, เทือกเขากุลมาร์ค, สวนโมกุล, สวนชาลิมาร์, สวนนิชาท, ทะเลสาบดาล, สวนแอปเปิ้ล, ล่องเรือชิคารา, พาฮาลแกม, อัครา, ทัชมาฮาล, อัคราฟอร์ท, ประตูเมืองอินเดีย, ตลาดพื้นเมืองจันปาท
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 28,999 บ.