ทัวร์เกาหลี พบ 552 ช่วงวันเดินทาง จาก 39 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL WINTER 4วัน2คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180206
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน, พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค, สวนส้มไร้เมล็ด, วัดซันบังซา, ภูเขาซองอัค, ร้านน้ำมันสน, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง, หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ, พิพิธภัณฑ์แฮนยอ, ชายหาดวอลจองรี, ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร, ร้านค้าสมุนไพร,ร้านละลายเงินวอน, ศูนย์เครื่องสำอาง, ศูนย์โสม, ดิวตี้ฟรี, ดาวทาวน์เมืองเชจู
12 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61
16 ธ.ค. 61 - 19 ธ.ค. 61
17 ธ.ค. 61 - 20 ธ.ค. 61
18 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61 - 22 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61
23 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61
24 ธ.ค. 61 - 27 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61
26 ธ.ค. 61 - 29 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
1 ม.ค. 62 - 4 ม.ค. 62
2 ม.ค. 62 - 5 ม.ค. 62
3 ม.ค. 62 - 6 ม.ค. 62
4 ม.ค. 62 - 7 ม.ค. 62
5 ม.ค. 62 - 8 ม.ค. 62
6 ม.ค. 62 - 9 ม.ค. 62
7 ม.ค. 62 - 10 ม.ค. 62
8 ม.ค. 62 - 11 ม.ค. 62
9 ม.ค. 62 - 12 ม.ค. 62
10 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62
11 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62
12 ม.ค. 62 - 15 ม.ค. 62
13 ม.ค. 62 - 16 ม.ค. 62
14 ม.ค. 62 - 17 ม.ค. 62
15 ม.ค. 62 - 18 ม.ค. 62
16 ม.ค. 62 - 19 ม.ค. 62
17 ม.ค. 62 - 20 ม.ค. 62
18 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62
19 ม.ค. 62 - 22 ม.ค. 62
20 ม.ค. 62 - 23 ม.ค. 62
21 ม.ค. 62 - 24 ม.ค. 62
22 ม.ค. 62 - 25 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62 - 26 ม.ค. 62
24 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62
25 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
26 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62
27 ม.ค. 62 - 30 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62
29 ม.ค. 62 - 1 ก.พ. 62
30 ม.ค. 62 - 2 ก.พ. 62
1 ก.พ. 62 - 4 ก.พ. 62
2 ก.พ. 62 - 5 ก.พ. 62
3 ก.พ. 62 - 6 ก.พ. 62
4 ก.พ. 62 - 7 ก.พ. 62
5 ก.พ. 62 - 8 ก.พ. 62
6 ก.พ. 62 - 9 ก.พ. 62
7 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62
8 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62
9 ก.พ. 62 - 12 ก.พ. 62
10 ก.พ. 62 - 13 ก.พ. 62
11 ก.พ. 62 - 14 ก.พ. 62
12 ก.พ. 62 - 15 ก.พ. 62
13 ก.พ. 62 - 16 ก.พ. 62
14 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62
15 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62
16 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62
17 ก.พ. 62 - 20 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62 - 21 ก.พ. 62
19 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62
20 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62
21 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
22 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62
23 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62
24 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62
25 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62
26 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62
27 ก.พ. 62 - 2 มี.ค. 62
28 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62
Eastar Jet 4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,100 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เกาหลี KOREA SNOW FROST

ทัวร์โค๊ด 6882180397
ไร่สตรอเบอรี่ ,สวนสนุก EVERLAND,โซลทาวเวอร์ ,หมู่บ้านบุกชนฮักอก ,ตลาดเมียงดง,พระราชวังถ็อกซูกุง ,HYUNDAI OUTLET ,
12 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61
23 ธ.ค. 61 - 27 ธ.ค. 61
24 ธ.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61 - 29 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
Thai AirAsia X 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เกาหลี KOREA SKI WINTER 5วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180398
เกาะนามิ ,ไร่สตรอเบอร์รี่ ,สวนสนุก EVERLAND ,พระราชวังชางด็อกกุง ,ตลาดเมียงดง,สกีรีสอร์ท
12 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 19 ธ.ค. 61
16 ธ.ค. 61 - 20 ธ.ค. 61
17 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61
18 ธ.ค. 61 - 22 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61
23 ธ.ค. 61 - 27 ธ.ค. 61
24 ธ.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61 - 29 ธ.ค. 61
26 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
Thai AirAsia X 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เกาหลี Perfect Ski 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทย

ทัวร์โค๊ด 6882180400
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
อุทยานแห่งชาติโอแดซาน ,วัดวอลจองซา ,ลานสกี,ไร่สตรอเบอร์รี่ ,สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ,โซลทาวเวอร์ ,พระราชวังเคียงบกกุง ,ตลาดเมียงดง ,PAJU OUTLET
12 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 19 ธ.ค. 61
16 ธ.ค. 61 - 20 ธ.ค. 61
17 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61
18 ธ.ค. 61 - 22 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61
23 ธ.ค. 61 - 27 ธ.ค. 61
24 ธ.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61 - 29 ธ.ค. 61
26 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
Thai Airways 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 26,999 บ.
ดูรายละเอียด

KOREA SKI WINTER ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล 6วัน3คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180928
DUKKALBI
เกาะนามิ ,สะพานยังกัง ,สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร) ,ไร่สตอบอรี่ COSMETIC SHOP ,SEOUL TOWER ,ศูนย์โสมรัฐบาล ,RED PINE ,ผ่านชมบลูเฮาส์ ,พระราชวังเคียงบ็อค
12 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 19 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61
23 ธ.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
26 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
4 ม.ค. 62 - 9 ม.ค. 62
9 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62
16 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62
18 ม.ค. 62 - 23 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
25 ม.ค. 62 - 30 ม.ค. 62
30 ม.ค. 62 - 4 ก.พ. 62
1 ก.พ. 62 - 6 ก.พ. 62
6 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62
8 ก.พ. 62 - 13 ก.พ. 62
13 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62
15 ก.พ. 62 - 20 ก.พ. 62
20 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62
22 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62
1 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62
3 มี.ค. 62 - 8 มี.ค. 62
6 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62
Thai AirAsia X 6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 15,888 บ.
ดูรายละเอียด

เกาหลี The Lighting Festival In Winter 5วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด 6882181165
อิสระเล่นสกี
ทัลคาลบี้, บุลโกกิ, ชาบู ชาบู, จิมดัก
เกาะนามิ, The Garden of the Morning Calm, ไร่สตอเบอรี่, สวนสนุกเอเวอร์แลนด์, ช้อปปิ้งถนนฮงแด, พระราชวังชางด๊อกกุง, ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพรเกาหลี, พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+สวมชุดฮันบก, Cosmetic Shop Duty Free, ตลาดเมียงดง, โซลทาวเวอร์, ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง
12 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 19 ธ.ค. 61
18 ธ.ค. 61 - 22 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61
26 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
T way Airlines 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,888 บ.
ดูรายละเอียด

SNOW KOREA 5D3N

ทัวร์โค๊ด 6882181488
หมูผัดซอสขลุกขลิก ,BBQ Buffet ,ข้าวยำบิบิมบับ ,ไก่อบวุ้นเส้น
อินชอน ,Pocheon Art Valley ,หุบเขาศิลปะแห่งเมืองโปชอน ,วัดวาวูจองซา ,ไร่สตรอเบอร์รี่ ,เอเวอร์แลนด์ Everland ,ศูนย์โสม ,ศูนย์สมุนไพรเข็มสนแดง ,เมียงดง
12 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61
16 ธ.ค. 61 - 20 ธ.ค. 61
18 ธ.ค. 61 - 22 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
24 ธ.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61
26 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
Jin Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,900 บ.
ดูรายละเอียด

EASY KOREA LOVELY SKI 5D 3N

ทัวร์โค๊ด 6882181821
ใส่ชุดประจำชาติของเกาหลีใต้ ชุดฮันบก
ทัคคาลบี ,บีบิมบับ ,ไก่ตุ๋นโสม ,จิมดัก
เกาะนามิ ,ไร่สตรอเบอร์รี่ ,วัดวาวูจองซา ,เอเวอร์แลนด์ ,พระราชวังเคียงบ๊อค ,คลองชองเกชอน ,โซล ทาวเวอร์ ,เมียงดง ,ย่านฮงแด
12 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
24 ธ.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61 - 29 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
Jin Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,900 บ.
ดูรายละเอียด

EASY KOREA WINTER SEOUL GOOD 6D 3N

ทัวร์โค๊ด 6882181823
สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด
บีบิมบับ ,ชาบูชาบูสุกี้สไตล์เกาหลี ,หมูย่างเกาหลี
ไร่สตรอเบอร์รี่ ,โซลทาวเวอร์ ,พระราชวังชางด๊อกกุง ,ดิวตี้ฟรี ,คลองชองเกชอน ,เมียงดง ,ย่านอีแด ,อินชอน
12 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61
18 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
9 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62
16 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
30 ม.ค. 62 - 4 ก.พ. 62
31 ม.ค. 62 - 5 ก.พ. 62
2 ก.พ. 62 - 7 ก.พ. 62
3 ก.พ. 62 - 8 ก.พ. 62
6 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62
7 ก.พ. 62 - 12 ก.พ. 62
9 ก.พ. 62 - 14 ก.พ. 62
10 ก.พ. 62 - 15 ก.พ. 62
12 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62
13 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62
14 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62
19 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
23 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62
24 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62
27 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62
28 ก.พ. 62 - 5 มี.ค. 62
Thai AirAsia X 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,900 บ.
ดูรายละเอียด

KOREA SKI SO COOL 5D 3N

ทัวร์โค๊ด 6882181825
โรงเรียนสอนทำกิมจิ
ทัคคาลบี ,ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี ,บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่าง ,ไก่ตุ๋นโสม
เกาะนามิ ,ลานสกี ,ไร่สตรอเบอรี่ ,พระราชวังเคียงบกกุง ,ดิวตี้ฟรี ,เมียงดงสตรีทฟู้ด ,PAJU PREMIUM OUTLET
12 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 19 ธ.ค. 61
16 ธ.ค. 61 - 20 ธ.ค. 61
17 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61
23 ธ.ค. 61 - 27 ธ.ค. 61
24 ธ.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61 - 29 ธ.ค. 61
26 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
Thai Airways 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 23,999 บ.
ดูรายละเอียด