ทัวร์พม่า พบ 144 ช่วงวันเดินทาง จาก 13 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

โปรสุดคุ้ม ทัวร์พม่า วันธรรมดาน่าเที่ยว พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2 วัน 1 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180119
กุ้งแม่น้ำเผา, สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง
พระธาตุมุเตา,วังบุเรงนอง,พระนอนชเวตาเลียว,เจดีย์ชเวดากอง ,เจดีย์เยเลพญา,จดีย์โบตาทาวน์,เทพทันใจ, เทพกระซิบ,ตลาดสก๊อต,พระนอนตาหวาน
30 พ.ค. 61 - 31 พ.ค. 61
5 มิ.ย. 61 - 6 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61 - 13 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61 - 20 มิ.ย. 61
26 มิ.ย. 61 - 27 มิ.ย. 61
3 ก.ค. 61 - 4 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61 - 11 ก.ค. 61
17 ก.ค. 61 - 18 ก.ค. 61
24 ก.ค. 61 - 25 ก.ค. 61
31 ก.ค. 61 - 1 ส.ค. 61
4 ส.ค. 61 - 5 ส.ค. 61
7 ส.ค. 61 - 8 ส.ค. 61
11 ส.ค. 61 - 12 ส.ค. 61
14 ส.ค. 61 - 15 ส.ค. 61
18 ส.ค. 61 - 19 ส.ค. 61
21 ส.ค. 61 - 22 ส.ค. 61
25 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
28 ส.ค. 61 - 29 ส.ค. 61
NOK Airlines 2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 7,900 บ.
ดูรายละเอียด

เที่ยวพม่า โปรยิ้ม ยิ้ม เที่ยว พม่า เต็มอิ่ม 4 วัน

ทัวร์โค๊ด 6882180120
ชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ ,กุ้งแม่น้ำเผา
พระนอนตาหวาน, ย่างกุ้ง, สิเรียม, เจดีย์เยเลพญา,วัดไจ้คะวาย, เจดีย์ชเวมอดอร์, พระราชวังบุเรงนอง, คิมปูนแค้มป์,พระธาตุอินทร์แขวน, พระธาตุอินทร์แขวน, เจดีย์ไจ้ปุ่น, พระนอนชเวตาเลียว,หงสาวดี, ตลาดสก๊อต, เทพทันใจ, เจดีย์โบตาทาวน์, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
31 พ.ค. 61 - 3 มิ.ย. 61
7 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61
21 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61
Thai Lion Air 4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม

ทัวร์โค๊ด 6882180122
กุ้งแม่น้ำเผา, สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง
เจดีย์ชเวมอดอร์,พระราชวังบุเรงนอง,คิมปูนแค้มป์,พระธาตุอินทร์แขวน,พระธาตุอินทร์แขวน,หงสาวดี,วัดไจ๊คะวาย,เจดีย์ไจ้ปุ่น,พระนอนชเวตาเลียว,พระนอนตาหวาน,พระมหาเจดีย์ชเวดากอง,เจดีย์เยเลพญา,เจดีย์โบตะทาวน์,เทพทันใจ,เทพกระซิบ,ตลาดสก๊อต
5 ดาว
1 มิ.ย. 61 - 3 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61
6 ก.ค. 61 - 8 ก.ค. 61
13 ก.ค. 61 - 15 ก.ค. 61
14 ก.ค. 61 - 16 ก.ค. 61
20 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61
21 ก.ค. 61 - 23 ก.ค. 61
27 ก.ค. 61 - 29 ก.ค. 61
28 ก.ค. 61 - 30 ก.ค. 61
3 ส.ค. 61 - 5 ส.ค. 61
4 ส.ค. 61 - 6 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61 - 12 ส.ค. 61
11 ส.ค. 61 - 13 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61 - 19 ส.ค. 61
18 ส.ค. 61 - 20 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
25 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
1 ก.ย. 61 - 3 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
29 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61
Thai Lion Air 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า โปร 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180123
กุ้งแม่น้ำเผา,สลัดกุ้งมังกร,เป็ดปักกิ่ง
วัดไจ้คะวาย, เจดีย์ชเวมอดอร์, พระราชวังบุเรงนอง, คิมปูนแค้มป์,พระธาตุอินทร์แขวน, เจดีย์ไจ้ปุ่น, พระนอนชเวตาเลียว,พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี,พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์เยเลพญา, วัดบารมี, เจดีย์โบตะทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, ตลาดสก๊อต
5 ดาว
1 มิ.ย. 61 - 3 มิ.ย. 61
2 มิ.ย. 61 - 4 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61
9 มิ.ย. 61 - 11 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61
16 มิ.ย. 61 - 18 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61
23 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61
30 มิ.ย. 61 - 2 ก.ค. 61
6 ก.ค. 61 - 8 ก.ค. 61
7 ก.ค. 61 - 9 ก.ค. 61
13 ก.ค. 61 - 15 ก.ค. 61
14 ก.ค. 61 - 16 ก.ค. 61
20 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61
21 ก.ค. 61 - 23 ก.ค. 61
27 ก.ค. 61 - 29 ก.ค. 61
28 ก.ค. 61 - 30 ก.ค. 61
3 ส.ค. 61 - 5 ส.ค. 61
4 ส.ค. 61 - 6 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61 - 12 ส.ค. 61
11 ส.ค. 61 - 13 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61 - 19 ส.ค. 61
18 ส.ค. 61 - 20 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
25 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
1 ก.ย. 61 - 3 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
8 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
15 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
22 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
29 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61
NOK Airlines 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หวสาวดี บิน FD

ทัวร์โค๊ด 6882180125
กุ้งแม่น้ำเผา,สลัดกุ้งมังกร,เป็ดปักกิ่ง
วัดไจ๊คะวาย,เจดีย์ชเวมอดอร์,พระราชวังบุเรงนอง,คิมปูนแค้มป์,พระธาตุอินทร์แขวน,พระธาตุอินทร์แขวน,เจดีย์ไจ้ปุ่น,พระนอนชเวตาเลียว,พระนอนตาหวาน,พระมหาเจดีย์ชเวดากอง,เจดีย์เยเลพญา,เจดีย์โบตะทาวน์,เทพทันใจ,เทพกระซิบ,ตลาดสก๊อต
1 มิ.ย. 61 - 3 มิ.ย. 61
2 มิ.ย. 61 - 4 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61
9 มิ.ย. 61 - 11 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61
23 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61
30 ก.ค. 61 - 1 ส.ค. 61
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน

ทัวร์โค๊ด 6882180130
เจดีย์ชเวมอดอร์,คิมปูนแค้มป์,พระธาตุอินทร์แขวน,วัดไจ๊คะวาย,พระราชวังบุเรงนอง,พระนอนชเวตาเลียว,หงสาวดี,ย่างกุ้ง,เจดีย์โบตะทาวน์,เทพทันใจ,เทพกระซิบ,พระมหาเจดีย์ชเวดากอง,พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี,
4 ดาว
1 มิ.ย. 61 - 3 มิ.ย. 61
2 มิ.ย. 61 - 4 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61
9 มิ.ย. 61 - 11 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61
16 มิ.ย. 61 - 18 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61
23 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61
30 ก.ค. 61 - 1 ส.ค. 61
NOK Airlines 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.
ดูรายละเอียด

โปรน้องดี บินดี อยุ่ดี...พม่่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน

ทัวร์โค๊ด 6882180131
เจดีย์โบตาทาวน์,เทพทันใจ,พระนอนตาหวาน,พระมหาเจดีย์ชเวดากอง,วัดไจ๊คะวาย,เจดีย์ชเวมอดอว์,พระราชวังบุเรงนอง,เจดีย์ไจ้ปุ่น,พระนอนชเวตาเลียว,คิมปูนแค้มป์,พระธาตุอินทร์แขวน
4 ดาว
1 มิ.ย. 61 - 3 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61
Bangkok Airways 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน

ทัวร์โค๊ด 6882180118
กุ้งแม่น้ำเผา,สลัดกุ้งมังกร,เป็ดปักกิ่ง
ตลาดสก๊อต ,เจดีย์ไจ๊เข้า, เทพทันใจไจ๊เข้า, เจดีย์เยเลพญา, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, วัดไจ้คะวาย, เจดีย์ชเวมอดอร์, พระนอนชเวตาเลียว, เจดีย์ไจ๊ปุ่น, พระราชวังบุเรงนอง, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, พระนอนตาหวาน
2 มิ.ย. 61 - 4 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61
9 มิ.ย. 61 - 11 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61
16 มิ.ย. 61 - 18 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61
23 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61
29 ก.ค. 61 - 31 ก.ค. 61
30 ก.ค. 61 - 1 ส.ค. 61
NOK Airlines 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 8,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน

ทัวร์โค๊ด 6882180121
ร่วมพิธีล้างพระพักต์พระมหามัยมุนี,นั่งรถม้าชมเมือง
กุ้งแม่น้ำเผา
เจดีย์เก๊ามูดอว์, วัดมหาอ่องเหม่ , เจดีย์อูมินทงแส่ ,ขึ้นเขาสกายน์ ,พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, วัดกุโสดอ, เจดีย์มิงกุน ,เจดีย์ชินพิวมิน
3 ดาว
15 มิ.ย. 61 - 29 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61
6 ก.ค. 61 - 8 ก.ค. 61
13 ก.ค. 61 - 15 ก.ค. 61
27 ก.ค. 61 - 29 ก.ค. 61
11 ส.ค. 61 - 13 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
Bangkok Airways 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4 วัน

ทัวร์โค๊ด 6882180127
กุ้งแม่น้ำเผา
สะพานไม้อูเบ็ง, ทะเลสาบคองตามัน, วัดกุสินารา, เขามัณฑะเลย์, วัดเจดีย์ชเวสิกอง, วัดอนันดา, วัดมนุหา, วัดกุบยางกี, วัดติโลมินโล, วัดสัญพัญญู, วิหารธรรมยันจี, เจดีย์ชเวชานดอร์, โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด, เที่ยวเมืองมิงกุน, หมู่บ้านมิงกุน, เจดีย์มิงกุน, ล่องแม่น้ำอิระวดี, ระฆังมิงกุน, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
3 ดาว
21 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61
5 ก.ค. 61 - 8 ก.ค. 61
19 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61
26 ก.ค. 61 - 29 ก.ค. 61
Bangkok Airways 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,900 บ.
ดูรายละเอียด