ทัวร์พม่า พบ 487 ช่วงวันเดินทาง จาก 41 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

Go Myanmar มูเตลู บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ เต็มวัน!!

ทัวร์โค๊ด 6882181445
ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมืองแบบจุใจ
เป็ดปักกิ่ง ,สลัดกุ้งมังกร
มหาวิชยเจดีย์ ,เจดีย์ชเวดากอง ,เจดีย์โบตะทาวน์ ,พระงาทัตยี ,ตลาดสก๊อต ,ย่างกุ้ง ,พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
12 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61 - 13 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
16 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61 - 19 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 20 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 22 ธ.ค. 61
23 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61
26 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 27 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 29 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
NOK Airlines 1วัน / เริ่มเพียง 5,388 บ.
ดูรายละเอียด

พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน 3,993 DEC

ทัวร์โค๊ด 6882181470
เจดีย์โบตาทาวน์ ,พระเทพทันใจ ,เทพกระซิบ ,พระนอนตาหวาน ,มหาเจดีย์ชเวดากอง ,ตลาดสก๊อต
12 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61 - 13 ธ.ค. 61
18 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61 - 19 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 20 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61
NOK Airlines 1วัน / เริ่มเพียง 3,993 บ.
ดูรายละเอียด

THE AURA MYANMAR 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882181603
ขึ้นเขาด้วยกระเช้าไฟฟ้า
กุ้งแม่น้ำ ,BUFFET HOT POT
เมืองย่างกุ้ง ,หงสาวดี ,พระราชวังบุเรงนอง ,เจดีย์ชเวมอดอว์ ,พระมหาเจดีย์มุเตา ,คิมปูนแคมป์ ,พระธาตุอินทร์แขวน ,ช้อปปิ้งตลาดสก็อต ,เมืองสิเรียม ,พระเจดีย์เยเลพญา
12 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
4 ม.ค. 62 - 6 ม.ค. 62
5 ม.ค. 62 - 7 ม.ค. 62
11 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62
12 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62
16 ม.ค. 62 - 18 ม.ค. 62
18 ม.ค. 62 - 20 ม.ค. 62
19 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62 - 25 ม.ค. 62
25 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62
26 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
30 ม.ค. 62 - 1 ก.พ. 62
1 ก.พ. 62 - 3 ก.พ. 62
2 ก.พ. 62 - 4 ก.พ. 62
8 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62
9 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62
13 ก.พ. 62 - 15 ก.พ. 62
15 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62
16 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62
20 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62
22 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
23 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62 - 3 มี.ค. 62
2 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
9 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62
13 มี.ค. 62 - 15 มี.ค. 62
15 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
16 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62
22 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62
23 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
27 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62
Thai Lion Air 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180730
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่พระธาตุอินแขวน
สลัดกุ้งมังกร ,เป็ดปักกิ่ง
ย่างกุ้ง ,หงสาวดี ,วัดไจ้คะวาย ,เจดีย์ชเวมอดอร์ ,พระราชวังบุเรงนอง ,คิมปูนแค้มป์ ,พระธาตุอินทร์แขวน ,ตลาดสก๊อต
13 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
Thai Lion Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180740
กุ้งแม่น้ำเผา
พระธาตุมุเตา ,พระธาตุอินทร์แขวน ,พระนอนชเวตาเลียว ,เจดีย์ไจ๊ปุ่น ,พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ,เจดีย์โบตาทาวน์ ,จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์
13 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
10 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62
24 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
Thai AirAsia 5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 22,900 บ.
ดูรายละเอียด

สัมผัสมนต์เสน่ห์เมือง "พุกาม" 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180748
โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม ,นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์
กุ้งเผาเลิศรส
พุกาม ,วัดเจดีย์ชเวสิกอง ,วัดอนันดา ,วัดมนุหา ,วัดกุบยางกี ,วัดติโลมินโล ,วัดสัญพัญญู ,วิหารธรรมยันจี
13 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
3 ม.ค. 62 - 6 ม.ค. 62
10 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62
17 ม.ค. 62 - 20 ม.ค. 62
24 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62
Thai AirAsia 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.
ดูรายละเอียด

Go Myanmar อิ่มบุญ.. สุขใจ.. ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

ทัวร์โค๊ด 6882181430
กุ้งแม่น้ำย่าง ,เป็ดปักกิ่ง ,สลัดกุ้งมังกร
พระธาตุอินทร์แขวน ,หงสาวดี ,พระนอนชเวตาเลียว ,เจดีย์ไจ๊ปุ่น ,ย่างกุ้ง ,พระนอนตาหวาน ,เจดีย์ชเวดากอง ,วัดไจ้คะวาย ,เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ ,พระราชวังบุเรงนอง ,พระธาตุอินทร์แขวน
13 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 22 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 29 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
NOK Airlines 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.
ดูรายละเอียด

มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882181431
มัณฑะเลย์ ,สะพานไม้สักอูเบง ,พุกาม ,พระราชวังมัณฑะเลย์ ,ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ ,ตลาดยองอู ,วัดอนันดา ,วิหารธรรมยังยี
13 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
Bangkok Airways 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,900 บ.
ดูรายละเอียด

Go Myanmar สุดจ๊าตต ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน

ทัวร์โค๊ด 6882181447
เป็ดปักกิ่ง ,สลัดกุ้งมังกร
ย่างกุ้ง ,เจดีย์กาบาเอ ,พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ,พระงาทัตยี ,เจดีย์มหาวิชยะ ,เจดีย์ชเวดากอง ,เจดีย์โบตะทาวน์ ,วัดบารมี ,ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ,วัดพระหินอ่อน ,ช้างเผือก
13 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
16 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 22 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
23 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
24 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 29 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
NOK Airlines 2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 7,900 บ.
ดูรายละเอียด

แกรนด์พม่า 6 วัน

ทัวร์โค๊ด 6882181976
เต็มอิ่มกับเมนูพิเศษ ++ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งเผาหงสาฯ+กุ้งเผามัณฑะเลย์
นมัสการ 6 มหาบูชาสถานที่สำคัญของชาวพม่า เจดีย์ชเวดากอง-พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุมุเตา-เจดีย์ชเวสิกอง-พระมหามัยมุนี-พระบัวเข็ม พิเศษ!!! นั่งรถม้าชมเมืองพุกาม
13 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61
10 ม.ค. 62 - 15 ม.ค. 62
24 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62
21 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62
7 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62
21 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 29,999 บ.
ดูรายละเอียด