วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

ทัวร์พม่า 69 พีเรียด จาก 5 โปรแกรม

Loading...

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน เลสโก อิ่มบุญ 3D 2N

ทัวร์โค๊ด 6882190483
กุ้งแม่น้ำเผา, เป็ดปักกิ่ง, สลัดกุ้งมังกร
พระมหาเจดีย์มุเตา, พระธาตุอินทร์แขวน, วัดไจ้คะวาย, พระราชวังบุเรงนอง, พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว, พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น, ตลาดสก็อต, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์กาบาเอ, พระเจดีย์โบตะทาวน์, เจดีย์เจ๊าทัตจี
เดินทางช่วง
 Myanmar Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 8,999 บ.

LUCKY MANDALAY BAGAN 3D 2N

ทัวร์โค๊ด 6882182098
ชมโชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดโบราณ
กุ้งแม่น้ำ
เจดีย์บูพญา ,เจดีย์ชเวสิกอง ,วัดอนันดา ,วัดมนุหา ,วัดกุบยางกี ,วัดติโลมินโล ,วัดสัญพัญญู ,วิหารธรรมยันจี ,สะพานไม้อูเบ็ง ,พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ,พระราชวังมัณฑะเลย์ ,วัดกุโสดอ
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,999 บ.

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน เลสโก ชุ่มบุญ 3D 2N

ทัวร์โค๊ด 6882190481
กุ้งแม่น้ำเผา, บุฟเฟ่ชาบู
วัดไจ้คะวาย, พระราชวังบุเรงนอง, วัดมหาเจดีย์, พระธาตุอินทร์แขวน, เจดีย์ชเวมอดอว์, พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว, พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น, เจดีย์เจ๊าทัตจี, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์คาบาเอ, พระเจดีย์เยเลพญา, พระเจดีย์โบตะทาวน์
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,999 บ.

ROYAL MANDALAY BAGAN 4D 3N

ทัวร์โค๊ด 6882182099
ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ
กุ้งแม่น้ำเผา
ทะเลเจดีย์, เจดีย์ชเวสิกอง, วัดอานันดา, วัดมนุหะ, วัดกุบยางกี, เจดีย์ติโลมินโล, วิหารธรรมมายันจี, เจดีย์มิงกุน, เจดีย์ชินพิวเม, วัดชเวนันดอร์, พระราชวังมัณฑะเลย์, วัดกุโสดอ, สะพานไม้สักอูเบ็ง
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ เลสโก บุหลันดั้นเมฆ 4D 3N

ทัวร์โค๊ด 6882190475
ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ, ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี
กุ้งแม่น้ำเผา
ทะเลเจดีย์, เจดีย์ชเวสิกอง, วัดอานันดา, วัดมนุหะ, วัดกุบยางกี, เจดีย์ติโลมินโล, วิหารธรรมมายันจี, สะพานไม้อูเบง, เจดีย์มิงกุน, เจดีย์ชินพิวเม, เจดีย์กวงมูดอ, วัดชเวนันดอร์, พระราชวังมัณฑะเลย์, วัดกุโสดอร์
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,999 บ.