ทัวร์พม่า พบ 566 ช่วงวันเดินทาง จาก 31 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

มหัศจรรย์ Myanmar 2 วัน 1 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180719
ชาบูชิ
เจดีย์ไจ๊เข้า ,เทพทันใจไจ๊เข้า ,เจดีย์เยเลพญา ,เจดีย์โบตาทาวน์ ,พระมหาเจดีย์ชเวดกอง ,เจดีย์เอ่งต่อหย่า ,เจดีย์เมียตซอนินเนือง
21 ส.ค. 61 - 22 ส.ค. 61
28 ส.ค. 61 - 29 ส.ค. 61
4 ก.ย. 61 - 5 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61 - 12 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61
NOK Airlines 2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 6,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 2 วัน 1 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180722
กุ้งแม่น้ำเผา
พระธาตุมุเตา ,พระนอนชเวตาเลียว ,เจดีย์เยเลพญา ,เจดีย์โบตาทาวน์ ,ตลาดสก๊อต ,พระนอนตาหวาน
21 ส.ค. 61 - 22 ส.ค. 61
28 ส.ค. 61 - 29 ส.ค. 61
4 ก.ย. 61 - 5 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61 - 12 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61
2 ต.ค. 61 - 3 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61 - 10 ต.ค. 61
6 พ.ย. 61 - 7 พ.ย. 61
13 พ.ย. 61 - 14 พ.ย. 61
27 พ.ย. 61 - 28 พ.ย. 61
11 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61
18 ธ.ค. 61 - 19 ธ.ค. 61
NOK Airlines 2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 7,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180735
ทะเลสาบคองตามัน ,วัดกุสินารา ,เขามัณฑะเลย์ ,วัดเจดีย์ชเวสิกอง ,วัดสัญพัญญู ,เที่ยวเมืองมิงกุน ,เจดีย์มิงกุน
23 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
6 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
4 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
1 พ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61
8 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
29 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
6 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
3 ม.ค. 62 - 6 ม.ค. 62
10 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62
17 ม.ค. 62 - 20 ม.ค. 62
24 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62
Thai AirAsia 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180740
กุ้งแม่น้ำเผา
พระธาตุมุเตา ,พระธาตุอินทร์แขวน ,พระนอนชเวตาเลียว ,พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ,เจดีย์โบตาทาวน์ ,วัดเจดีย์ชเวสิกอง ,วัดติโลมินโล
23 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
5 ต.ค. 61 - 9 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
8 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61
1 ธ.ค. 61 - 5 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
10 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62
24 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
Thai AirAsia 5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 20,900 บ.
ดูรายละเอียด

สัมผัสมนต์เสน่ห์เมือง "พุกาม" 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180748
โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
กุ้งแม่น้ำเผา
ทะเลเจดีย์ ,วัดอนันดา ,วัดเจดีย์ชเวสิกอง ,วัดสัญพัญญู ,วิหารธรรมยันจี ,หมู่บ้านมิงกุน ,พระราชวังมัณฑะเลย์
23 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
6 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
4 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
1 พ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61
8 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
29 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
6 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
3 ม.ค. 62 - 6 ม.ค. 62
10 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62
17 ม.ค. 62 - 20 ม.ค. 62
24 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62
Thai AirAsia 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180718
ย่างกุ้ง ,พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ,วัดไจ๊คะวาย ,เจดีย์ชเวมอดอว์ ,พระราชวังบุเรงนอง ,พระนอนชเวตาเลียว ,คิมปูนแค้มป์
24 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
5 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
2 พ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
1 ธ.ค. 61 - 3 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
8 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
Bangkok Airways 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทรีแขวน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180721
กุ้งแม่น้ำเผา ,สลัดกุ้งมังกร ,เป็ดปักกิ่ง
ย่างกุ้ง ,เจดีย์ชเวมอดอร์ ,คิมปูนแค้มป์ ,พระธาตุอินทร์แขวน ,วัดไจ๊คะวาย ,พระนอนชเวตาเลียว ,พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
24 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
25 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
1 ก.ย. 61 - 3 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
29 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61
Thai Lion Air 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า 5 ดาว 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180723
นั่งกระเช้าไฟฟ้า
กุ้งแม่น้ำเผา ,สลัดกุ้งมังกร ,เป็ดปักกิ่ง
ย่างกุ้ง ,เจดีย์ชเวมอดอร์ ,พระราชวังบุเรงนอง ,พระธาตุอินทร์แขวน ,พระนอนชเวตาเลียว ,พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ,เจดีย์เยเลพญา
24 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
25 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
1 ก.ย. 61 - 3 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
8 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
15 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
22 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
29 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61
5 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61
6 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
13 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
2 พ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61
3 พ.ย. 61 - 5 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61
1 ธ.ค. 61 - 3 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
8 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180726
นั่งกระเช้าไฟฟ้า
ชาบูชิ
เจดีย์ชเวมอดอร์ ,พระราชวังบุเรงนอง ,พระธาตุอินทร์แขวน ,พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ,พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ,เจดีย์เยเลพญา
24 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
25 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
1 ก.ย. 61 - 3 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
8 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
15 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
22 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
29 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61
5 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61
6 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
13 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
2 พ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61
3 พ.ย. 61 - 5 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
1 ธ.ค. 61 - 3 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
NOK Airlines 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180727
เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
จุดชมวิวทะเลเจดีย์ ,มัณฑะเลย์ ,เจดีย์บูพญา ,วัดเจดีย์ชเวสิกอง ,วัดสัญพัญญู ,วิหารธรรมยันจี ,สะพานไม้อูเบ็ง ,พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
24 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
1 ก.ย. 61 - 3 ก.ย. 61
15 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61
29 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61
6 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
3 พ.ย. 61 - 5 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61
1 ธ.ค. 61 - 3 ธ.ค. 61
8 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
12 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62
26 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.
ดูรายละเอียด