ทัวร์พม่า พบ 681 ช่วงวันเดินทาง จาก 45 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ROYAL MANDALAY 4D3N

ทัวร์โค๊ด 6882180675
ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ
กุ้งแม่น้ำเผา
เมืองมัณฑะเลย์ ,เมืองพุกาม ,เจดีย์ชเวสิกอง ,เจดีย์ติโลมินโล ,เมืองมัณฑะเลย์ ,เจดีย์มิงกุน ,เจดีย์ชินพิวเม ,พระราชวังมัณฑะเลย์
19 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
Thai AirAsia 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า 5 ดาว 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180723
นั่งกระเช้าไฟฟ้า
กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่
ย่างกุ้ง ,หงสาวดี ,วัดไจ้คะวาย ,เจดีย์ชเวมอดอร์ ,พระราชวังบุเรงนอง ,คิมปูนแค้มป์ ,พระธาตุอินทร์แขวน ,ตลาดสก๊อต
19 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
2 พ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61
3 พ.ย. 61 - 5 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
1 ธ.ค. 61 - 3 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
4 ม.ค. 62 - 6 ม.ค. 62
5 ม.ค. 62 - 7 ม.ค. 62
11 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62
12 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62
18 ม.ค. 62 - 20 ม.ค. 62
19 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62
25 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62
26 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
1 ก.พ. 62 - 3 ก.พ. 62
2 ก.พ. 62 - 4 ก.พ. 62
8 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62
9 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62
15 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62
16 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62
22 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
23 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62 - 3 มี.ค. 62
2 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
9 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62
15 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
16 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62
22 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62
23 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
NOK Airlines 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า เจาะลึกมัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180731
นั่งรถม้าชมเมือง
กุ้งแม่น้ำเผา
พระราชวังมัณฑะเลย์ ,พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ,วัดกุโสดอ ,มิงกุน ,ระฆังมิงกุน ,เจดีย์มิงกุน ,ทัชมาฮาล ,เจดีย์อูมินทงแส ,เจดีย์ชินพิวมิน , อมรปุระ
19 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
2 พ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
8 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
Bangkok Airways 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.
ดูรายละเอียด

ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินแขวน (นั่งกระเช้า) 3วัน2คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180811
เป็ดปักกิ่ง ,สลัดกุ้งมังกร
ย่างกุ้ง ,หงสาวดี ,เจดีย์ชเวมอดอร์ ,คิมปูนแค้มป์ ,วัดพระไฝเลื่อนไจ้ท์ปอลอ ,พระนอนยิ้มหวาน ,เทพทันใจ ,เทพกระซิบ ,พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
19 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
Myanmar Airways 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.
ดูรายละเอียด

ไหว้พระ 9 วัด ณ พม่า 2 วัน 1 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882181277
สลัดกุ้งมังกร
ย่างกุ้ง ,พระลาภมุนี ,วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี ,เจดีย์มหาวิชยะ ,มหาเจดีย์ชเวดากอง ,เจดีย์โบตาทาวน์ ,พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี ,วัดงาทัตจี ,พระเจดีย์กาบาเอ ,วัดบารมี
19 ต.ค. 61 - 20 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
28 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
Myanmar National Airlines 2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 6,556 บ.
ดูรายละเอียด

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882181425
ย่างกุ้ง ,หงสาวดี ,วัดไจ้คะวาย ,เจดีย์ชเวมอดอว์ ,พระราชวังบุเรงนอง ,พระธาตุอินทร์แขวน ,พระนอนชเวตาเลียว ,เจดีย์ไจ๊ปุ่น ,พระนอนตาหวาน ,เจดีย์ชเวดากอง
19 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
2 พ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61
3 พ.ย. 61 - 5 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 - 24 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
8 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
9 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
Bangkok Airways 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.
ดูรายละเอียด

พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882181506
กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่
ย่างกุ้ง ,วัดไจ๊คะวาย ,เจดีย์ชเวมอดอว์ ,พระราชวังบุเรงนอง ,เจดีย์ไจ้ปุ่น ,พระนอนชเวตาเลียว ,คิมปูนแค้มป์ ,พระธาตุอินทร์แขวน
19 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
2 พ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
1 ธ.ค. 61 - 3 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
8 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
Bangkok Airways 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.
ดูรายละเอียด

พม่า 4 เมือง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882181507
ย่างกุ้ง ,พระนอนตาหวาน ,ตลาดสก๊อต ,เจดีย์โบตะทาวน์ ,เทพทันใจ ,พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ,วัดเจดีย์ชเวสิกอง ,วัดอนันดา ,วัดมนุหา ,วัดกุบยางกี ,วัดติโลมินโล ,วัดสัญพัญญู ,วิหารธรรมยันจี ,พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ,วัดกุโสดอ ,อมรปุระ
19 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
2 พ.ย. 61 - 5 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61
6 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
18 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62
25 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
2 ก.พ. 62 - 5 ก.พ. 62
16 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62
Thai AirAsia 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,900 บ.
ดูรายละเอียด

โปรจัดให้ เที่ยวพม่า 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882181510
นั่งกระเช้าไฟฟ้า
ซุปเปอร์ซีฟู๊ด ,เป็ดปักกิ่ง
พระธาตุอินทร์แขวน ,วัดไจ๊คะวาย ,เจดีย์ไจ้ปุ่น ,พระนอนชเวตาเลียว ,พระนอนตาหวาน ,พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
19 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
2 พ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61
3 พ.ย. 61 - 5 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
1 ธ.ค. 61 - 3 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
8 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
4 ม.ค. 62 - 6 ม.ค. 62
11 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62
12 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62
18 ม.ค. 62 - 20 ม.ค. 62
19 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62
25 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62
26 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
Thai Lion Air 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180740
กุ้งแม่น้ำเผา
พระธาตุมุเตา ,พระธาตุอินทร์แขวน ,พระนอนชเวตาเลียว ,เจดีย์ไจ๊ปุ่น ,พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ,เจดีย์โบตาทาวน์ ,จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์
20 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
8 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61
1 ธ.ค. 61 - 5 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
10 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62
24 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
Thai AirAsia 5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 22,900 บ.
ดูรายละเอียด