ทัวร์เนปาล พบ 11 ช่วงวันเดินทาง จาก 3 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

เนปาล กาฐมาณฑุ ปาฎัน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180771
ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมภูเขาเอเวอร์เรสต์
เมืองกาฐมาณฑุ ,วัดปศุปฏินารถ ,มหาเจดีย์โพธินาถ ,สถูปสวยัมภูนาถ ,ช้อปปิ้งของพื้นเมืองแปลกตาย่านทาเมล ,จตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ ,หนุมานโดการ์
26 ก.ย. 61 - 28 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61 - 5 ต.ค. 61
7 พ.ย. 61 - 9 พ.ย. 61
10 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61
Thai Lion Air 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,221 บ.
ดูรายละเอียด

Big Nepal 4D3N

ทัวร์โค๊ด 6882180769
ล่องเรือทะเลสาบเฟวา
อาหารท้องถิ่นต้นตำรับ
เมืองกาฐมาณฑุ ,สถูปสวยัมภูนาถ ,เมืองปาทัน ,เมืองโภครา ,หมู่บ้านบันดิปูร์ ,วัดบาลาฮี ,ชมวิวเขาซารางก็อต ,หนุมานโดการ์ ,จตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์
28 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61
7 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
Thai Lion Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,661 บ.
ดูรายละเอียด

พระพุทธเจ้า 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180770
เจดีย์พุทธคยา ,ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ,เมืองคยา ,เมืองราชคฤห์ ,เมืองราชคฤห์ ,คันธเจดีย์ ,เมืองกุสินารา ,มกุฏพันธเจดีย์
1 ต.ค. 61 - 6 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61 - 9 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61 - 20 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
28 ต.ค. 61 - 2 พ.ย. 61
Thai Smile Airways 6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 25,552 บ.
ดูรายละเอียด