ทัวร์รัสเซีย พบ 250 ช่วงวันเดินทาง จาก 45 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180542
ล่องเรือ
มอสโคว์ ,มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ,พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ ,ตลาดอิสมายลอฟกี้ ,หอนาฬิกาซาวิเออร์ ,เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด ,ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล ,มหาวิหารเซนต์ไอแซค
19 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 57,900 บ.
ดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180544
ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
มอสโคว์ ,ถนนอารบัท ,สแปร์โร่ฮิลล์ ,รัสเซี่ยนเซอร์คัส ,ตลาดอิสมายลอฟกี้ ,พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ ,มหาวิหารเซนต์บาซิล ,ห้างสรรพสินค้ากุม
เดินทางช่วง
19 ต.ค. - 24 ต.ค. 61
Emirates Airlines 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 37,900 บ.
ดูรายละเอียด

Discovery Russia 8 วัน

ทัวร์โค๊ด 6882180547
ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร ,พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ ,ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ,สแปร์โรว์ฮิลล์ ,รัสเซียนเซอร์คัส ,มหาวิหารเซนต์บาซิล ,เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
19 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 - 1 พ.ย. 61
7 พ.ย. 61 - 14 พ.ย. 61
13 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61
29 พ.ย. 61 - 6 ธ.ค. 61
4 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
26 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
28 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 49,900 บ.
ดูรายละเอียด

Russia Super Moscow 6D3N

ทัวร์โค๊ด 6882180574
ช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้า GUM
เตหะราน ,พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ,โบสถ์อัสสัมชัญ ,มหาวิหารเซนต์บาซิล ,วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ ,มอสโคว์
เดินทางช่วง
19 ต.ค. - 24 ต.ค. 61
Mahan Air 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 32,999 บ.
ดูรายละเอียด

Discovery Russia 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882181211
รัสเซียนเซอร์คัส (ชมคณะละครสัตว์), ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์, กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส
ไข่ปลาคาเวียร์, แชมเปญ
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, ถนนอารบัท, พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่, โบสถ์อัสสัมชัญ, ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์, หอระฆังพระเจ้าอีวาน, สแปร์โรว์ฮิลล์, รัสเซียนเซอร์คัส, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์บาซิล, หอนาฬิหาซาวิเออร์, ห้างกุม, โบสถ์หยดเลือด, พระราชวังฤดูหนาว, พระราชวังฤดูร้อน, ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล, มหาวิหารเซนต์ไอแซค
19 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 - 1 พ.ย. 61
29 ต.ค. 61 - 5 พ.ย. 61
7 พ.ย. 61 - 14 พ.ย. 61
13 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61
4 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
26 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
28 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 49,900 บ.
ดูรายละเอียด

รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] 6 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882181222
ไข่ปลาคาร์เวียร์, ว้อดก้า
ดูไบ ,เนินเขาสแปร์โรว์ ,ถนนอารบัต ,มอสโคว์ ,ซาร์กอร์ส ,พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ ,จัตุรัสแดง ,วิหารเซนต์ซาเวียร์
เดินทางช่วง
19 ต.ค. - 24 ต.ค. 61
Emirates Airlines 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 38,900 บ.
ดูรายละเอียด

WONDERFUL RUSSIA 6D4N

ทัวร์โค๊ด 6882180250
นั่งรถไฟความเร็วสูง
อาหารพื้นเมือง
จตัุรัสแดง, ชมหา้งสรรพสินคา้กุม, สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว,มหาวิหารเซนตไ์อแซค, พระราชวังฤดูหนาว ,พิพิธภัณฑ์เฮอรม์ิเทจ, โบสถ์หยดเลือด, อิสระชอ้ปป้ิ้งบน ถนนเนฟสกี้, พระราชวังเครมลิน ,
20 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61
10 พ.ย. 61 - 15 พ.ย. 61
1 ธ.ค. 61 - 6 ธ.ค. 61
8 ธ.ค. 61 - 13 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
29 ม.ค. 62 - 3 ก.พ. 62
Thai Airways 6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 54,888 บ.
ดูรายละเอียด

SOVIET AND THE GALAXY 7D5N

ทัวร์โค๊ด 6882180551
ห้างสรรพสินค้ากุม
อาหารพื้นเมือง
เนินเขาสแปร์โรว์ ,พระราชวังแคทเธอรีน ,มหาวิหารเซนท์ไอแซค ,ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล ,พระราชวังเครมลิน ,วิหารเซนท์บาซิล ,พิพิธภัณฑ์อวกาศ
20 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 2 พ.ย. 61
31 ต.ค. 61 - 6 พ.ย. 61
3 พ.ย. 61 - 9 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61 - 30 พ.ย. 61
8 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61
24 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
26 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62
Thai Airways 7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 59,900 บ.
ดูรายละเอียด

Visit Russia 6D4N

ทัวร์โค๊ด 6882180570
ช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้า GUM
มอสโคว์ ,ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล ,มหาวิหารเซนต์บาซิล ,พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ,พระราชวังฤดูหนาว ,พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ,มหาวิหารเซนต์ไอแซค
20 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61
1 พ.ย. 61 - 6 พ.ย. 61
3 พ.ย. 61 - 8 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61 - 22 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61 - 5 ธ.ค. 61
1 ธ.ค. 61 - 6 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61
Air Astana 6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 47,888 บ.
ดูรายละเอียด

ABSOLUTE RUSSIA 8D5N

ทัวร์โค๊ด 6882180641
ชมการแสดงละครสัตว์
เนินเขาสแปร์โรว์ ,วิหารซาเวียร์ ,เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ,พระราชวังแคทเธอรีน ,ป้อมปีเตอร์และปอล ,พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ,พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส ,มหาวิหารเซนต์ไอแซค
20 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
11 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
3 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
5 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61
Etihad Airways 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 49,888 บ.
ดูรายละเอียด