ทัวร์รัสเซีย พบ 273 ช่วงวันเดินทาง จาก 34 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

RUSSIA MOSCOW 5D3N

ทัวร์โค๊ด 6882180557
ล่องเรือแม่น้ำ Moskva
อาหารพื้นเมือง
มอสโคว์ ,พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ ,จัตุรัสแดง ,อนุสรณ์สถานเลนิน ,โบสถ์อัสสัมชัญ ,ซาร์กอร์ส ,เนินเขาสแปร์โรว์
22 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
5 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
7 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
12 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
Thai Airways 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 38,998 บ.
ดูรายละเอียด

GREATEST OF RUSSIA 8D5N

ทัวร์โค๊ด 6882180642
โบสถ์อัสสัมชัญ ,เมืองซาร์กอร์ส ,โบสถ์ทรินิตี้ ,ตลาดอิสไมโลโว่ ,มหาวิหารอัสสัมชัญ ,พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ ,หอนาฬิกาซาวิเออร์ ,อนุสรณ์สถานเลนิน ,พระราชวังแคทเทอรีน
เดินทางช่วง
22 ส.ค. - 29 ส.ค. 61
Qatar Airways 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 56,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ RUSSIA COLORFUL AUTUMN 6วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180546
สถานีรถไฟใต้ดิน ,พระราชวังเครมลิน ,โบสถ์อัสสัมชัญ ,จตุรัสแดง ,วิหารเซนต์บาซิล ,สแปร์โร่ฮิลล์ ,วิหารเซนต์ซาเวียร์ ,ตลาดอิสมายลอฟกี้
23 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61
6 ก.ย. 61 - 11 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 - 2 ต.ค. 61
1 ต.ค. 61 - 6 ต.ค. 61
5 ต.ค. 61 - 10 ต.ค. 61
Mahan Air 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 29,555 บ.
ดูรายละเอียด

White Night B 6D4N

ทัวร์โค๊ด 6882180568
อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม GUM
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ,พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ,โบสถ์หยดเลือด ,มหาวิหารเซนต์ไอแซค ,เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ,พระราชวังเครมลิน ,มหาวิหารเซนต์บาซิล
23 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61
4 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
Air Astana 6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 47,888 บ.
ดูรายละเอียด

Russia Super Moscow 6D3N

ทัวร์โค๊ด 6882180574
ช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้า GUM
เตหะราน ,พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ,โบสถ์อัสสัมชัญ ,มหาวิหารเซนต์บาซิล ,วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ ,มอสโคว์
23 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61
6 ก.ย. 61 - 11 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61
12 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
Mahan Air 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 31,999 บ.
ดูรายละเอียด

Shock Price!! 6D3N

ทัวร์โค๊ด 6882180638
เมืองมอสโคว์ ,มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ,เมืองซากอร์ส ,บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ,ตลาดอิสไมโลโว่ ,พระราชวังเครมลิน ,มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล
23 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61
4 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
Qatar Airways 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 35,888 บ.
ดูรายละเอียด

Moscow-St.petersburge 8 Day

ทัวร์โค๊ด 6882180575
ช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้า GUM
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ,ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ ,พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ,โบสถ์หยดเลือด ,มหาวิหารเซนต์บาซิล ,อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ,ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
เดินทางช่วง
24 ส.ค. - 31 ส.ค. 61
Air Astana 8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 56,888 บ.
ดูรายละเอียด

Discovery Russia 8 วัน

ทัวร์โค๊ด 6882180547
ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร ,พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ ,ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ,สแปร์โรว์ฮิลล์ ,รัสเซียนเซอร์คัส ,มหาวิหารเซนต์บาซิล ,เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
28 ส.ค. 61 - 4 ก.ย. 61
5 ก.ย. 61 - 12 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61 - 2 ต.ค. 61
1 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 61
2 ต.ค. 61 - 9 ต.ค. 61
3 ต.ค. 61 - 10 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61
13 ต.ค. 61 - 20 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 - 1 พ.ย. 61
7 พ.ย. 61 - 14 พ.ย. 61
13 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61
29 พ.ย. 61 - 6 ธ.ค. 61
4 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
26 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
28 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 49,900 บ.
ดูรายละเอียด

CLASSIC RUSSIA 7D5N

ทัวร์โค๊ด 6882180552
นั่งรถไฟ SAPSAN
ไข่ปลาคาร์เวียร์และว้อดก้า
พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ ,ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้ ,มหาวิหารเซนท์ไอแซค ,ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล ,สถานีรถไฟใต้ดิน ,พระราชวังเครมลิน ,มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์
1 ก.ย. 61 - 7 ก.ย. 61
8 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
15 ก.ย. 61 - 21 ก.ย. 61
22 ก.ย. 61 - 28 ก.ย. 61
29 ก.ย. 61 - 5 ต.ค. 61
6 ต.ค. 61 - 12 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61
24 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 2 พ.ย. 61
31 ต.ค. 61 - 6 พ.ย. 61
3 พ.ย. 61 - 9 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61 - 30 พ.ย. 61
8 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61
24 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
26 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62
Thai Airways 7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 59,900 บ.
ดูรายละเอียด

Delight Moscow 6 วัน

ทัวร์โค๊ด 6882180545
ชมมีหอนาฬิกาซาวิเออร์
ดูไบ ,สแปร์โรว์ ฮิลล์ ,วิหารเวนต์บาซิล ,ห้างสรรพสินค้ากุม ,ตลาดอิสมายลอฟสกี้ ,พระราชวังเครมลิน ,พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ ,ระฆังพระเจ้าซาร์ ,มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
4 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61
10 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
Emirates Airlines 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 29,900 บ.
ดูรายละเอียด