วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

ทัวร์ไต้หวัน 172 พีเรียด จาก 33 โปรแกรม

Loading...

SUPER SAVE 4D2N

ทัวร์โค๊ด 6882181893
ปล่อยโคมลอย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าโคมลอย)
ซีฟู๊ด, ชาบูหม้อไฟ
อุทยานเหย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์, ร้านพายสัปปะรด, ซือหลินไนท์มาร์เก็ตเจอร์เมเนียม, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป101, ศูนย์เครื่องสำอางค์, วัดหลงซันซื่อ, ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
27 มี.ค. - 30 มี.ค. 62
 Thai Lion Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,111 บ.

ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด 6882190320
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินวู่, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, จิ่วเฟิ่น, เหย๋หลิ๋ว, ผิงซี, ตึกไทเป101, ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,888 บ.

Super Taiwan ไต้หวัน ไทเป ไทจง 5วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด 6882190230
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ปลาประธานาธิบดี, บุฟเฟ่ต์ชาบู, เสี่ยวหลงเปา
วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินวู่, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ตึกไทเป101, ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,888 บ.

ไต้หวัน ไทเป ไทจง 4วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด 6882190340
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, ตลาดปลาไทเป, เจียงไคเช็ค, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต, หมู่บ้านสายรุ้ง
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.

ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานอาลีซัน 4วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด 6882190341
นั่งรถไฟ
สุกี้ชาบู, พระกระโดดกำแพง
หมู่บ้านสายรุ้ง, ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, เจียอี๋, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, เย่หลิ่ว, จิ่วเฟิ่น, วัดหลงซาน, ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.

CLASSIC TAIWAN 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882181615
ปล่อยโคมลอย
ปลาประธานาธิบดี
ทะเลสาปสุริยันจันทรา ,วัดพระถังซัมจั๋ง ,วัดเหวินอู่ ,ร้านใบชา ,ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ,ไทจง ,ไทเป ,ร้านพายสัปปะรด ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ,ตึกไทเป101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,555 บ.

Taiwan Feel Love ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว 4วัน3คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180900
เถาหยวน ,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ,อุทยานเหย๋ลิ่ว ,ปล่อยโคมผิงซี ,ไทเป ,อนุสรณ์สถาน ,เจียงไคเช็ค ,ซีหลินไนท์มาร์เก็ต ,ตึกไทเป 101 ,ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
21 มี.ค. - 24 มี.ค. 62
 Tiger Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเทียนหยวน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด 6882190228
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ปล่อยโคมผิงซี
ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา
วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินวู่, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, วัดเทียนหยวน, ตึกไทเป 101, ตลาดซีเหมินติง, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, เจียงไคเช็ค, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
25 มี.ค. - 29 มี.ค. 62
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 8 จาก 33 โปรแกรม