ทัวร์ไต้หวัน พบ 61 ช่วงวันเดินทาง จาก 4 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

TAIWAN สบายเพลินเพลิน Alishan 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180040
นั่งรถไฟขึ้นอาลีซานชมป่าสนพันปี, ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ช้อปปิ้ง 2 ตลาดชื่อดัง ซื่อหลินไนท์, ซีเหมินติง , ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว, ตึกไทเป 101 landmark ของไต้หวัน
3 ดาว
31 พ.ค. 61 - 4 มิ.ย. 61
11 มิ.ย. 61 - 15 มิ.ย. 61
25 มิ.ย. 61 - 29 มิ.ย. 61
EVA Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก WOW 9,999 TAIWAN

ทัวร์โค๊ด 6882180016
สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี, อุทยานเหย่หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป 101, ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน, ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,ตลาดปลาไทเป,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซานซื่อ
3 ดาว
1 มิ.ย. 61 - 4 มิ.ย. 61
3 มิ.ย. 61 - 6 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61 - 11 มิ.ย. 61
17 มิ.ย. 61 - 20 มิ.ย. 61
24 มิ.ย. 61 - 27 มิ.ย. 61
1 ก.ค. 61 - 4 ก.ค. 61
8 ก.ค. 61 - 11 ก.ค. 61
15 ก.ค. 61 - 18 ก.ค. 61
22 ก.ค. 61 - 25 ก.ค. 61
5 ส.ค. 61 - 8 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61 - 3 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61
30 ก.ย. 61 - 3 ต.ค. 61
7 ต.ค. 61 - 10 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61
Thai Lion Air 4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN

ทัวร์โค๊ด 6882180028
เสี่ยวหลงเปา
ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ตลาดฟ่งเจีย,แวะชิมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช็อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ ,ช็อปปิ้ง Duty Free, ช็อปปิ้งศูนย์เครื่องสำอางค์, ตลาดซือหลิน ,หมู่บ้านจิ่วเฟิน, อุทยานเหย่หลิว, ตึกไทเป101,ตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
1 มิ.ย. 61 - 5 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61 - 23 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61
Thai Lion Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน สุดคุ้ม COYOTE TAIWAN SEASON2

ทัวร์โค๊ด 6882180013
ปลาประธานาธิบดี
ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินอู่, ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ไทจง, ไทเป, ร้านพายสัปปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก, ตึกไทเป101, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,วัดหลงซาน-ผิงซี-ซื่อเฟิ่น -เหย๋หลิ่ว–ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
6 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61
13 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61
20 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61
4 ก.ค. 61 - 8 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61 - 15 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61 - 29 ก.ค. 61
26 ก.ค. 61 - 30 ก.ค. 61
27 ก.ค. 61 - 31 ก.ค. 61
1 ส.ค. 61 - 5 ส.ค. 61
8 ส.ค. 61 - 12 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61 - 13 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61 - 14 ส.ค. 61
15 ส.ค. 61 - 19 ส.ค. 61
22 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
5 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
26 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 61
5 ต.ค. 61 - 9 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
13 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61
24 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
Thai Lion Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,555 บ.
ดูรายละเอียด