ทัวร์ไต้หวัน พบ 246 ช่วงวันเดินทาง จาก 66 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

Hello! บินสบายไป ไทเป เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180764
ชาบูหม่าล่า
วัดจงไถซานซื่อ ,วัดพระถังซำจั๋ง ,วัดเหวินหวู่ ,อุทยานอาลีซาน ,ไถจง ,ไนท์มาร์เก็ต ,ร้านขนมพายสับปะรด ,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
12 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
26 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
9 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62
16 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62
30 ม.ค. 62 - 4 ก.พ. 62
Thai Lion Air 6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 17,900 บ.
ดูรายละเอียด

T-DED TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882181608
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ไข่ต้มใบชา ,บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ,เสี่ยวหลงเปา
วัดเหวิ่นหวู่ ,เมืองไถจง ,ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ,ไทเป ,ร้านสร้อยสุขภาพ ,ร้านพายสับปะรด ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ,ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ,หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ,วัดหลงซาน
12 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
Nok Scoot 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,999 บ.
ดูรายละเอียด

ไต้หวัน สุดเพลิน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ผิงซี 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882181742
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
.สุกี้สไตล์ไต้หวัน, อาหารซีฟู้ด
หนานโถว, ร้านชาอู่หลง, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, ไถจง, ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไถจง, ไทเป, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านสือเฟิ่น, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89), ช้อปปิ้งซีเหมินติง, ร้านพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ร้านเครื่องสำอาง, Germanium Shop, ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
12 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 19 ธ.ค. 61
16 ธ.ค. 61 - 20 ธ.ค. 61
17 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61
18 ธ.ค. 61 - 22 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61
24 ธ.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61 - 29 ธ.ค. 61
26 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
Nok Scoot 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,888 บ.
ดูรายละเอียด

FLORA TAIWAN ทาโรโกะ CI 5D 4N

ทัวร์โค๊ด 6882181784
งานดอกไม้ Taichung World Flora Exposition
สลัดกุ้งมังกร ,เป็ดปักกิ่ง ,สุกี้ ชาบู ชาบู ,เสี่ยวหลงเปา ,สเต็กไต้หวัน
พิพิธภัณฑ์กู้กง ,ซีเหมินติง ,ไทเป ,อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ ,เหย่หลิ่ว ,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เดินทางช่วง
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 61
China Airlines 5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 35,900 บ.
ดูรายละเอียด

TAIWAN ทาโรโกะ โอ๊ะ โอ๊ะ EVA 5D 3N

ทัวร์โค๊ด 6882181788
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ปลาประธานาธิบดี ,สุกี้สูตรไต้หวัน ,สลัดกุ้งมังกร ,เป็ดปักกิ่ง ,สเต็กไต้หวันพร้อมสลัดบาร์
วัดจงไถฉานซื่อ ,วัดเหวินอู่ ,วัดเวียนกวง ,ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ,ซีเหมินติง ,อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ ,ฮัวเหลียน ,พิพิธภัณฑ์กู้กง
เดินทางช่วง
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 61
EVA Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 25,900 บ.
ดูรายละเอียด

ไต้หวันตู้หูววว์ 4วัน 2คืน

ทัวร์โค๊ด 6882181794
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ปลาประธานาธิบดี
วัดเหวินอู่ ,วัดพระถังซัมจั๋ง ,วัดจงไถฉานซื่อ ,ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ,เขื่อนสือเหมิน ,สุสานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คที่ฉือหู ,เหย่หลิ่ว ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ,ตึกไทเป101
12 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
EVA Air 4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 18,900 บ.
ดูรายละเอียด

กด LIKE TAIWAN ทาโรโกะ CI 5D 4N

ทัวร์โค๊ด 6882181795
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
สลัดกุ้งมังกร ,เป็ดปักกิ่ง ,ปลาประธานาธิบดี ,สุกี้ ชาบู ชาบู ,สเต็กไต้หวัน
พิพิธภัณฑ์กู้กง ,ซีเหมินติง ,อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ ,ฮัวเหลียน ,เหย่หลิ่ว ,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ,วัดเหวินอู่ ,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 61
China Airlines 5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 35,900 บ.
ดูรายละเอียด

อารีซาน เบาเบา 5วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด 6882181796
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ,นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
ปลาประธานาธิบดี ,บุฟเฟ่ต์สุกี้สไตล์ไต้หวัน ,เสี่ยวหลงเปา
วัดจงไถ่ฉาน ,วัดพระถัมซำจั๋ง ,วัดเหวินอู่ ,เมืองเจียอี้ ,อุทยานอาหลี่ซัน ,ป่าสนพันปี ,ตลาดฟงเจี่ยไนท์ ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ,ซีเหมินติง ,หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ,อุทยานเหย่หลิ่ว
เดินทางช่วง
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 61
EVA Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 21,900 บ.
ดูรายละเอียด

Diva Alishan 5D3N

ทัวร์โค๊ด 6882181894
นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ปลาประธานาธิบดี, ซีฟู๊ด
ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถั๋งซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน(เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน), นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี, แวะชิมชา, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ร้านพายสัปปะรด, อุทยานเหย๋หลิ่ว, สถานีรถไฟสือเฟิน, เจอร์เมเนียม, ตึกไทเป101, ช้อปปิ้งซีเหมินติง
3 ดาว
12 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
Thai Lion Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,771 บ.
ดูรายละเอียด

T-DED สุดยอด ไต้หวัน 4วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180434
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ,วัดพระถังซัมจั๋ง ,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ,ตึกไทเป 101,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ,ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ,อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ,MITSUI OUTLET PARK
13 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
Thai Airways 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 23,999 บ.
ดูรายละเอียด