วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

ทัวร์ไต้หวัน 247 พีเรียด จาก 32 โปรแกรม

Loading...

SUPER SAVE 4D2N

ทัวร์โค๊ด 6882181893
ปล่อยโคมลอย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าโคมลอย)
ซีฟู๊ด, ชาบูหม้อไฟ
อุทยานเหย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์, ร้านพายสัปปะรด, ซือหลินไนท์มาร์เก็ตเจอร์เมเนียม, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป101, ศูนย์เครื่องสำอางค์, วัดหลงซันซื่อ, ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,555 บ.

Check in Sunmoom Lake 4D2N

ทัวร์โค๊ด 6882181866
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, อิสระช็อปปิ้งตลาดนัดกลางคืน
ปลาประธานาธิบดี
ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถั๋งซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, ร้านใบชา, ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยในท์มาร์เก็ต, ร้านพายสัปปะรด, อนุสรณ์เจียงไคเช็ค, ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน, ตึกไทเป101, เจอร์เมเนี่ยม, วัดหลวงซานซี่, ช้อปปิ้งซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62
 Thai Lion Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,111 บ.

ไต้หวัน IN LOVE ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ผิงซี 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882190024
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา, ตึกไทเป 101
McDonald’s Box, แซนวิช+น้ำผลไม้
หนานโถว, ร้านชาอู่หลง, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, ไถจง, ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไถจง, ไทเป, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านสือเฟิ่น, ช้อปปิ้งซีเหมินติง, ร้านพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ร้านเครื่องสำอาง, Germanium Shop, ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,888 บ.

มหัศจรรย์...TAIPEI ไต้หวัน 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180762
ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี
อาหารซีฟู้ด
อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ,ตึกไทเป 101 ,ผลิตภัณฑ์สร้อย ,อุทยานเย๋หลิ่ว ,อุทยานเย๋หลิ่ว
เดินทางช่วง
24 ม.ค. - 27 ม.ค. 62
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.

CLASSIC TAIWAN 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882181615
ปล่อยโคมลอย
ปลาประธานาธิบดี
ทะเลสาปสุริยันจันทรา ,วัดพระถังซัมจั๋ง ,วัดเหวินอู่ ,ร้านใบชา ,ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ,ไทจง ,ไทเป ,ร้านพายสัปปะรด ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ,ตึกไทเป101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,333 บ.

Taiwan Feel Love ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว 4วัน3คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180900
เถาหยวน ,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ,อุทยานเหย๋ลิ่ว ,ปล่อยโคมผิงซี ,ไทเป ,อนุสรณ์สถาน ,เจียงไคเช็ค ,ซีหลินไนท์มาร์เก็ต ,ตึกไทเป 101 ,ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Tiger Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,888 บ.

T-DED อาร์ตตัวแม่ TAIWAN 5D 3N

ทัวร์โค๊ด 6882182067
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
บุฟเฟ่ต์ บาร์บีคิวมองโกเลีย ,ชาบูไต้หวัน ,เสี่ยวหลงเปา
วัดเหวิ่นหวู่ ,เมืองไถจง ,ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ,ตึกไทเป 101 ,ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ,หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,999 บ.

ไต้หวัน ซุปตาร์ ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882190110
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ปลาประธานาธิบดี
ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั่ง, วัดเหวินหวู่, ตึกไทเป 101, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, อุทยานเหย่หลิ่ว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 8 จาก 32 โปรแกรม