ทัวร์ไต้หวัน พบ 473 ช่วงวันเดินทาง จาก 50 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

XW-T26 Taiwan Very Good ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180260
ชาบูไต้หวัน ,เมนู Seafood เหย่หลิ่ว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินวู่,ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ,ตลาดซีเหมินติง ,หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ,อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว,ตึกไทเป 101 ,
19 ส.ค. 61 - 23 ส.ค. 61
22 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
26 ส.ค. 61 - 30 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
2 ก.ย. 61 - 6 ก.ย. 61
5 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
9 ก.ย. 61 - 13 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
16 ก.ย. 61 - 20 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
23 ก.ย. 61 - 27 ก.ย. 61
26 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
30 ก.ย. 61 - 4 ต.ค. 61
3 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61
7 ต.ค. 61 - 11 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
14 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61
24 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
Nok Scoot 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,988 บ.
ดูรายละเอียด

TAIWAN อาลีซาาน EVAเป๊ะปัง 5วัน3คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180460
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ปลาประธานาธิบดี ,อาหารจีนสไตล์พื้นเมือง
เมืองไถจง ,หนานโถว ,เมืองเจียอี้ ,วัดเหวินหวู่ ,วัดพระถังซัมจั๋ง ,เมืองไถจง ,ชิมชาอู่หลง ,ตึกไทเป 101 ,ซีเหมินติง ,เมืองไทเป ,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น
22 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
5 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
11 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61 - 4 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
26 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
EVA Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,555 บ.
ดูรายละเอียด

TAIPEI TAIWAN 5 D 3 N

ทัวร์โค๊ด 6882180763
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ชาบูบุฟเฟ่ต์ไต้หวัน
วัดจงไถซานซื่อ ,หนานโถ ,วัดพระถังซำจั๋ง ,อุทยานอาลีซาน ,ร้านใบชา ,ไนท์มาร์เก็ต ,ร้านขนมพายสับปะรด ,ตึกไทเป 101 ,พิพิธภัณฑ์กู้กง ,ซีเหมินติง
22 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
5 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
11 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
7 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
28 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
EVA Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,900 บ.
ดูรายละเอียด

Hello! บินสบายไป ไทเป เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180764
ชาบูหม่าล่า
วัดจงไถซานซื่อ ,วัดพระถังซำจั๋ง ,วัดเหวินหวู่ ,อุทยานอาลีซาน ,ไถจง ,ไนท์มาร์เก็ต ,ร้านขนมพายสับปะรด ,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
22 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61 - 3 ก.ย. 61
5 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
26 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61
3 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61 - 5 พ.ย. 61
7 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61
28 พ.ย. 61 - 3 ธ.ค. 61
5 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
12 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
26 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
9 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62
16 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62
30 ม.ค. 62 - 4 ก.พ. 62
Thai Lion Air 6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 17,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN WONDERFUL 5วัน 4คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180451
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ,วัดพระถังซัมจั๋ง ,วัดเหวิ่นหวู่ ,นั่งกระเช้าเหมาคง
พระกระโดดกำแพง
หมู่บ้านปีศาจ ,หมู่บ้านสายรุ้ง ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ,ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง ,ตลาดปลาไทเป ,ถนนโบราณตั้นสุย,ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ,อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว
23 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
5 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61
13 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 31 ต.ค. 61
EVA Air 5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 19,900 บ.
ดูรายละเอียด

IT98 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน3คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180259
ปล่อยโคมผิงซี
ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ,อุทยานเหย๋ลิ่ว ,อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค,ซีหลินไนท์มาร์เก็ต ,กระเช้าเมาคง ,ตึกไทเป 101 ,ตลาดซีเหมินติง,วัดหลงซาน ,มิตซุยเอ้าเล็ท
24 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
6 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
4 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
Tiger Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,888 บ.
ดูรายละเอียด

ไต้หวัน 3วัน 2คืน ที่เกาสง

ทัวร์โค๊ด 6882180421
ย่านช้อปปิ้งจูเจียง
ทะเลสาบดอกบัว ,เจดีย์เสือเจดีย์มังกร ,วัดฝอกวงซาน
24 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
25 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
Thai Smile Airways 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน T-DED ไต้หวัน สะดุดรัก...ที่พักใจ 6วัน 4คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180439
เสี่ยวหลงเปา
วัดจงไถซานซื่อ ,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่ ,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ,ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ,วัดหลงซาน ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ,หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ,วัดซงซานฉือโย่ว,ตึกไทเป101 ,ย่านซีเหมินติง
24 ส.ค. 61 - 29 ส.ค. 61
28 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
4 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
Nok Scoot 6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 15,987 บ.
ดูรายละเอียด

โปรน้องใหม่ บินสบายไป TAIPEI 5วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180447
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
บุฟเฟต์ชาบูหม้อไฟไต้หวัน
หนานโถว ,วัดพระถังซำจั๋ง ,วัดเหวินหวู่ ,ร้านใบชา ,ตึก ไทเป 101 ,ร้านขนมพายสับปะรด ,อุทยานเย๋หลิ่ว
24 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61
7 ก.ย. 61 - 11 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61 - 29 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61 - 2 ต.ค. 61
2 ต.ค. 61 - 6 ต.ค. 61
5 ต.ค. 61 - 9 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61 - 13 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61 - 20 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
2 พ.ย. 61 - 6 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61 - 13 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61 - 27 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61 - 4 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
4 ม.ค. 62 - 8 ม.ค. 62
11 ม.ค. 62 - 15 ม.ค. 62
18 ม.ค. 62 - 22 ม.ค. 62
25 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62
Thai Lion Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,900 บ.
ดูรายละเอียด

โปรน้องใหม่ เที่ยวสบายไป TaiPei 5วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180448
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ,นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
อาหารจีนพื้นเมือง
หนานโถว ,วัดพระถังซำจั๋ง ,วัดเหวินหวู่ ,ไนท์มาร์เก็ต ,ร้านขนมพายสับปะรด ,ไทเป
24 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61
7 ก.ย. 61 - 11 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61 - 29 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61 - 2 ต.ค. 61
2 ต.ค. 61 - 6 ต.ค. 61
5 ต.ค. 61 - 9 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61 - 13 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61 - 20 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
2 พ.ย. 61 - 6 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61 - 13 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61 - 27 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61 - 4 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
4 ม.ค. 62 - 8 ม.ค. 62
11 ม.ค. 62 - 15 ม.ค. 62
18 ม.ค. 62 - 22 ม.ค. 62
25 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62
Thai Lion Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,900 บ.
ดูรายละเอียด