วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

ทัวร์ไต้หวัน 441 พีเรียด จาก 41 โปรแกรม

Loading...

BEST PRICE TAIWAN 4D 2N

ทัวร์โค๊ด 6882190384
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, อนุสรณ์เจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101, วัดหลงซานซื่อ
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,499 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ชานมเสือภูเขาไฟ ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

ทัวร์โค๊ด 6882190742
ผูหลี่, วัดเหวินหวู่, ร้านชา, ไทจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ร้านพายสัปปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ตึกไทเป101, เย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิน, ศูนย์สร้อยสุขภาพ
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,899 บ.

ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด 6882190320
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินวู่, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, จิ่วเฟิ่น, เหย๋หลิ๋ว, ผิงซี, ตึกไทเป101, ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,888 บ.

มหัศจรรย์ TAIPEI 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882190827
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ปล่อยโคมลอยกระดาษ
หม้อไฟไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, อาหารทะเลซีฟู๊ดสไตล์จีน
บ้านสายรุ้ง, หนานโถว, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ร้านใบชา, ไถจง, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป101, ถนนคนเดินซีเหมินติง, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.

TAIWAN KING ALISHAN 4D3N By VZ 2019

ทัวร์โค๊ด 6882190992
หมู่บ้านสายรุ้ง, นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี
เจียอี้ไนท์มาร์เก็ต, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, ร้านชาอู่หลง, ไทจง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, ศูนย์เครื่องสำอาง, ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,555 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ชานมไข่มุก ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน

ทัวร์โค๊ด 6882190745
ปลาประธานาธิบดี, บุฟเฟ่ต์ ชาบูไต้หวัน
วัดเหวินหวู่, ร้านชา, ไทจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, วัดหลงซาน, ตึกไทเป101, ไทเป, ร้านพายสัปปะรด, เย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิน, ศูนย์สร้อยสุขภาพ
เดินทางช่วง
27 ก.ค. - 30 ก.ค. 62
 Nok Scoot
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,899 บ.

ไต้หวัน ไทเป ไทจง 4วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด 6882190340
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
ตึกไทเป 101, ตลาดซีเหมินติง, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต, หมู่บ้านสายรุ้ง
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.

มหัศจรรย์ TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882190829
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
อาหารจีนพื้นเมือง, อาหารทะเลซีฟู๊ดสไตล์จีน
หนานโถว, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, เจียอี้, อุทยานอาลีซาน, ร้านใบชา, ไถจง, ไนท์มาร์เก็ต, อุทยานเย๋หลิ่ว, อนุสรณ์สถาน, เจียงไคเช็ค, ตึกไทเป101, ชอปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 8 จาก 41 โปรแกรม