วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

ทัวร์ไต้หวัน 521 พีเรียด จาก 50 โปรแกรม

Loading...

ไต้หวัน เซลฟี่ ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882191221
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ร้านพายสับปะรด, ตลาดไนท์มาร์เก็ต, เย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, COSMETIC, GERMANIUM SHOP, ตึกไทเป 101, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

BEST PRICE TAIWAN 4D2N

ทัวร์โค๊ด 6882190384
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, อนุสรณ์เจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101, วัดหลงซานซื่อ, ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,111 บ.

Lover Taiwan 5D3N

ทัวร์โค๊ด 6882191710
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ซีฟู้ด
วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, หมู่บ้านสายรุ้ง, ไทเป 101, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, อุทยานเหย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,333 บ.

COYOTE GURU TAIWAN 5D3N

ทัวร์โค๊ด 6882190358
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ปลาประธานาธิบดี, ซีฟู้ด
วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก, ตึกไทเป101, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, อุทยานเหย๋หลิ่ว, สถานีสือเฟิ่น, วัดหลงซันซื่อ, ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,555 บ.

HIGHLIGHT TAIWAN 5D3N

ทัวร์โค๊ด 6882191711
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
BUFFET สุกี้มองโกเลีย หม้อไฟ
วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก, ตึกไทเป101, ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต, สถานีสือเฟิ่น, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,777 บ.

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก สละโสดตัวแม่ 5D3N

ทัวร์โค๊ด 6882191483
ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, วัดเสียไห่เฉิงหวง, ร้านพายสับปะรด, ร้านสร้อยสุขภาพ, วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น, ร้านคอสเมติก, ตึกไทเป 101, ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,878 บ.

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป จุใจตัวพ่อ 5D3N

ทัวร์โค๊ด 6882191492
ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวิ่นหวู่, ร้านชาอู่หลง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น, ร้านเครื่องสำอาง, ตลาดปลาไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ร้านพายสับปะรด, หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน SISI NAN CUN, OLD MILITARY VILLAGE, ตึกไทเป 101, ร้านเครื่องสำอาง, ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,878 บ.

Signature Taiwan มหัศจรรย์อาลีซาน 5D3N

ทัวร์โค๊ด 6882190360
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี
ซีฟู้ด
วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, อุทยานเหย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,555 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 8 จาก 50 โปรแกรม