วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

ทัวร์ไต้หวัน 305 พีเรียด จาก 26 โปรแกรม

Loading...

ไต้หวัน จัดเต็มไทเป [เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่]

ทัวร์โค๊ด 6882190546
เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกำแพง
ไทเป, วัดหลงซาน, ตลาดปลาไทเป, ร้านคอสเมติก, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101, ซีเหมินติง, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, GERMANIUM SHOP, ร้านพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

BEST PRICE TAIWAN 4D 2N

ทัวร์โค๊ด 6882190384
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, อนุสรณ์เจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101, วัดหลงซานซื่อ
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,499 บ.

ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด 6882190320
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินวู่, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, จิ่วเฟิ่น, เหย๋หลิ๋ว, ผิงซี, ตึกไทเป101, ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,888 บ.

Super Taiwan ไต้หวัน ไทเป ไทจง 5วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด 6882190230
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ปลาประธานาธิบดี, บุฟเฟ่ต์ชาบู, เสี่ยวหลงเปา
วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินวู่, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ตึกไทเป101, ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,888 บ.

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก อาร์ตตัวพ่อ 5D 3N

ทัวร์โค๊ด 6882190462
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู้ด
วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต, หมู่บ้านสายรุ้ง, วัดหลงซานซื่อ, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว, ตึกไทเป 101
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

ไต้หวัน ไทเป ไทจง 4วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด 6882190340
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
ตึกไทเป 101, ตลาดซีเหมินติง, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต, หมู่บ้านสายรุ้ง
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.

T-DED อาร์ตตัวแม่ TAIWAN 5D 3N

ทัวร์โค๊ด 6882182067
แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก, แจกฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม
บุฟเฟ่ต์ บาร์บีคิวมองโกเลีย ,ชาบูไต้หวัน ,เสี่ยวหลงเปา
วัดเหวิ่นหวู่ ,เมืองไถจง ,ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ,ตึกไทเป 101 ,ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ,หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,999 บ.

ไต้หวัน ซุปตาร์ ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882190368
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, ตลาดกลางคืนซื่อหลิน, อุทยานเหย่หลิ่ว, เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป 101, วัดหลงซาน, ซีเหมินติง, วัดพระถังซัมจั่ง, วัดเหวินหวู่, ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย, หมู่บ้านสายรุ้ง
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 8 จาก 26 โปรแกรม