วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

ทัวร์ไต้หวัน 285 พีเรียด จาก 27 โปรแกรม

Loading...

BEST PRICE TAIWAN 4D2N

ทัวร์โค๊ด 6882191795
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, อนุสรณ์เจียงไคเช็ค, ศูนย์ศิลปะฮวาซาน, ตึกไทเป 101, วัดหลงซานซื่อ
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4D2N

ทัวร์โค๊ด 6882191801
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, อุทยานเหย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,555 บ.

WOW TAIWAN 4D2N

ทัวร์โค๊ด 6882191796
อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101, วัดหลงซันซื่อ, ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,111 บ.

HIGHLIGHT TAIWAN 5D3N

ทัวร์โค๊ด 6882191798
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, ปล่อยโคมลอย
วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก, ตึกไทเป 101, ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต, สถานีสือเฟิ่น, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,555 บ.

Lover Taiwan 5D3N

ทัวร์โค๊ด 6882191710
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ซีฟู้ด
วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, หมู่บ้านสายรุ้ง, ไทเป 101, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, อุทยานเหย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,333 บ.

COYOTE GURU TAIWAN 5D3N

ทัวร์โค๊ด 6882191797
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ปลาประธานาธิบดี
วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก, ตึกไทเป101, อุทยานเหย๋หลิ่ว, สถานีสือเฟิ่น, วัดหลงซันซื่อ, ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,333 บ.

TAIWAN COLORFUL อาลีซาน 5D3N

ทัวร์โค๊ด 6882191799
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี
วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, อุทยานเหย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,555 บ.

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก สละโสดตัวแม่ 5D3N

ทัวร์โค๊ด 6882191483
ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, วัดเสียไห่เฉิงหวง, ร้านพายสับปะรด, ร้านสร้อยสุขภาพ, วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น, ร้านคอสเมติก, ตึกไทเป 101, ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,878 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 8 จาก 27 โปรแกรม