วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

ทัวร์ไต้หวัน 494 พีเรียด จาก 53 โปรแกรม

Loading...

ไต้หวัน เซลฟี่ ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882191221
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ร้านพายสับปะรด, ตลาดไนท์มาร์เก็ต, เย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, COSMETIC, GERMANIUM SHOP, ตึกไทเป 101, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

BEST PRICE TAIWAN 4D 2N

ทัวร์โค๊ด 6882190384
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, อนุสรณ์เจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101, วัดหลงซานซื่อ
เดินทางช่วง
21 ต.ค. - 24 ต.ค. 62
 Thai Lion Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,111 บ.

TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882191190
ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ชิมชาอู่หลง, ไนท์มาร์เก็ต, เย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, GERMANIUM SHOP ร้านCOSMETIC, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, วัดหลงซานซื่อ, วัดเสียไห่เฉิงหวง, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101, ร้านพายสับปะรด, ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,111 บ.

มหัศจรรย์ TAIPEI 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882190827
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ปล่อยโคมลอยกระดาษ
หม้อไฟไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, อาหารทะเลซีฟู๊ดสไตล์จีน
บ้านสายรุ้ง, หนานโถว, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ร้านใบชา, ไถจง, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป101, ถนนคนเดินซีเหมินติง, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.

มหัศจรรย์ ไทจง บินคุ้น เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด 6882191316
ตึกไทเป 101, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, ย่านซีเหมินติง, ตลาดปลาไทเป, อนุสรณ์สถาน, เจียงไคเช็ค, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซําจั๋ง, วัดเหวินหวู่, หมู่บ้านสายรุ้ง
เดินทางช่วง
16 ต.ค. - 19 ต.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.

มหัศจรรย์ TAIPEI เที่ยว2อุทยาน 5วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด 6882191313
วัดเหวินหวู่, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, อุทยานอาลีซาน, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101, ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต, ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

TAIWAN KING ALISHAN 4D3N By VZ 2019

ทัวร์โค๊ด 6882190992
หมู่บ้านสายรุ้ง, นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี
เจียอี้ไนท์มาร์เก็ต, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, ร้านชาอู่หลง, ไทจง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, ศูนย์เครื่องสำอาง, ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,555 บ.

ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882191189
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน
เรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, อุทยานอาลีซัน, ร้านพายสับปะรด, ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ชมตึกไทเป 101 ร้าน COSMETIC, GERMANIUM SHOP, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซานซื่อ, ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
2 ต.ค. - 6 ต.ค. 62
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,888 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 8 จาก 53 โปรแกรม