วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL WINTER 4วัน2คืน

รหัสสินค้า: 6882180206
ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL WINTER 4วัน2คืน

  • อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน, พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค, สวนส้มไร้เมล็ด, วัดซันบังซา, ภูเขาซองอัค, ร้านน้ำมันสน, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง, หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ, พิพิธภัณฑ์แฮนยอ, ชายหาดวอลจองรี, ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร, ร้านค้าสมุนไพร,ร้านละลายเงินวอน, ศูนย์เครื่องสำอาง, ศูนย์โสม, ดิวตี้ฟรี, ดาวทาวน์เมืองเชจู
เดินทางช่วง
23 ม.ค. 62 - 3 มี.ค. 62 ( 36 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
23 ม.ค. 62 - 26 ม.ค. 62 9,400 14,300 9,400 9,400 - แสดง - รับจอง 34 จอง
24 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62 9,700 14,600 9,700 9,700 - แสดง - รับจอง 34 จอง
25 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62 9,700 14,600 9,700 9,700 - แสดง - รับจอง 34 จอง
26 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62 9,400 14,300 9,400 9,400 - แสดง - รับจอง 34 จอง
27 ม.ค. 62 - 30 ม.ค. 62 9,100 14,000 9,100 9,100 - แสดง - รับจอง 34 จอง
28 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62 9,100 14,000 9,100 9,100 - แสดง - รับจอง 34 จอง
29 ม.ค. 62 - 1 ก.พ. 62 9,100 14,000 9,100 9,100 - แสดง - รับจอง 34 จอง
30 ม.ค. 62 - 2 ก.พ. 62 9,400 14,300 9,400 9,400 - แสดง - รับจอง 34 จอง
1 ก.พ. 62 - 4 ก.พ. 62 10,700 15,600 10,700 10,700 - แสดง - รับจอง 34 จอง
2 ก.พ. 62 - 5 ก.พ. 62 10,700 15,600 10,700 10,700 - แสดง - รับจอง 34 จอง
3 ก.พ. 62 - 6 ก.พ. 62 9,700 14,600 9,700 9,700 - แสดง - รับจอง 34 จอง
4 ก.พ. 62 - 7 ก.พ. 62 9,400 14,300 9,400 9,400 - แสดง - รับจอง 34 จอง
5 ก.พ. 62 - 8 ก.พ. 62 9,400 14,300 9,400 9,400 - แสดง - รับจอง 34 จอง
6 ก.พ. 62 - 9 ก.พ. 62 9,400 14,300 9,400 9,400 - แสดง - รับจอง 34 จอง
7 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62 9,700 14,600 9,700 9,700 - แสดง - รับจอง 34 จอง
8 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62 9,700 14,600 9,700 9,700 - แสดง - รับจอง 34 จอง
9 ก.พ. 62 - 12 ก.พ. 62 9,400 14,300 9,400 9,400 - แสดง - รับจอง 34 จอง
10 ก.พ. 62 - 13 ก.พ. 62 9,100 14,000 9,100 9,100 - แสดง - รับจอง 34 จอง
11 ก.พ. 62 - 14 ก.พ. 62 9,100 14,000 9,100 9,100 - แสดง - รับจอง 34 จอง
12 ก.พ. 62 - 15 ก.พ. 62 9,100 14,000 9,100 9,100 - แสดง - รับจอง 34 จอง
13 ก.พ. 62 - 16 ก.พ. 62 9,400 14,300 9,400 9,400 - แสดง - รับจอง 34 จอง
14 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62 9,700 14,600 9,700 9,700 - แสดง - รับจอง 34 จอง
15 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62 11,700 16,600 11,700 11,700 - แสดง - รับจอง 34 จอง
16 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62 11,700 16,600 11,700 11,700 - แสดง - รับจอง 34 จอง
17 ก.พ. 62 - 20 ก.พ. 62 9,700 14,600 9,700 9,700 - แสดง - รับจอง 34 จอง
18 ก.พ. 62 - 21 ก.พ. 62 9,400 14,300 9,400 9,400 - แสดง - รับจอง 34 จอง
19 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62 9,100 14,000 9,100 9,100 - แสดง - รับจอง 34 จอง
20 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62 9,400 14,300 9,400 9,400 - แสดง - รับจอง 34 จอง
21 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62 9,700 14,600 9,700 9,700 - แสดง - รับจอง 34 จอง
22 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62 9,700 14,600 9,700 9,700 - แสดง - รับจอง 34 จอง
23 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62 9,400 14,300 9,400 9,400 - แสดง - รับจอง 34 จอง
24 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62 9,100 14,000 9,100 9,100 - แสดง - รับจอง 34 จอง
25 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62 9,100 14,000 9,100 9,100 - แสดง - รับจอง 34 จอง
26 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62 9,100 14,000 9,100 9,100 - แสดง - รับจอง 34 จอง
27 ก.พ. 62 - 2 มี.ค. 62 9,400 14,300 9,400 9,400 - แสดง - รับจอง 34 จอง
28 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62 9,700 14,600 9,700 9,700 - แสดง - รับจอง 34 จอง

รายละเอียดการเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL WINTER 4วัน2คืน
ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL WINTER 4วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น 9,100
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน