ไต้หวัน อิคคิว ชมจันทร์ 4วัน 2คืนรหัสสินค้า: 6882180427

ไต้หวัน อิคคิว ชมจันทร์ 4วัน 2คืน
เดินทางช่วง
13 พ.ย. 61 - 26 ธ.ค. 61 (6 ช่วงวันเดินทาง)
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,111 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 13 พ.ย. 61 - 16 พ.ย. 61 11,111 14,111 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,111 11,111 11,111 11,111
event 20 พ.ย. 61 - 23 พ.ย. 61 11,111 14,111 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,111 11,111 11,111 11,111
event 27 พ.ย. 61 - 30 พ.ย. 61 11,111 14,111 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,111 11,111 11,111 11,111
event 11 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61 11,111 14,111 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,111 11,111 11,111 11,111
event 18 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61 11,111 14,111 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,111 11,111 11,111 11,111
event 23 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61 11,333 14,333 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,333 11,333 11,333 11,333
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง