ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN WONDERFUL 5วัน 4คืนรหัสสินค้า: 6882180451

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN WONDERFUL 5วัน 4คืน
เดินทางช่วง
23 ส.ค. 61 - 31 ต.ค. 61 (7 ช่วงวันเดินทาง)
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 19,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 23 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61 20,900 26,400 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
26,400 20,900 20,900 -
event 5 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61 20,900 26,400 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
26,400 20,900 20,900 -
event 12 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61 19,900 25,400 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
25,400 19,900 19,900 -
event 20 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61 20,900 26,400 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
26,400 20,900 20,900 -
event 27 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61 20,900 26,400 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
26,400 20,900 20,900 -
event 13 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61 23,900 29,900 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
29,900 23,900 23,900 -
event 27 ต.ค. 61 - 31 ต.ค. 61 22,900 28,400 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
28,400 22,900 22,900 -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง