วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

มหัศจรรย์...TAIPEI ไต้หวัน 4 วัน 2 คืน

รหัสสินค้า: 6882180762
มหัศจรรย์...TAIPEI ไต้หวัน 4 วัน 2 คืน

  • ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี
  • อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ,ตึกไทเป 101 ,ผลิตภัณฑ์สร้อย ,อุทยานเย๋หลิ่ว ,อุทยานเย๋หลิ่ว
  • อาหารซีฟู้ด
เดินทางช่วง
24 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
24 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62 12,900 15,900 12,900 12,900 12,500 แสดง - รับจอง 30 จอง

รายละเอียดการเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

มหัศจรรย์...TAIPEI ไต้หวัน 4 วัน 2 คืน
มหัศจรรย์...TAIPEI ไต้หวัน 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน