วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

Taiwan Feel Love ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว 4วัน3คืน

รหัสสินค้า: 6882180900
Taiwan Feel Love ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว 4วัน3คืน

  • เถาหยวน ,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ,อุทยานเหย๋ลิ่ว ,ปล่อยโคมผิงซี ,ไทเป ,อนุสรณ์สถาน ,เจียงไคเช็ค ,ซีหลินไนท์มาร์เก็ต ,ตึกไทเป 101 ,ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
24 ม.ค. 62 - 24 มี.ค. 62 ( 7 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
24 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62 13,888 18,388 13,888 13,888 - แสดง - Waiting 0 จอง
15 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62 14,888 19,388 14,888 14,888 - แสดง - Waiting 0 จอง
23 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62 14,888 19,388 14,888 14,888 - แสดง - Waiting 0 จอง
2 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62 14,888 19,388 14,888 14,888 - แสดง - Waiting 0 จอง
7 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 14,888 19,388 14,888 14,888 - แสดง - Waiting 0 จอง
15 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62 14,888 19,388 14,888 14,888 - แสดง - Waiting 0 จอง
21 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62 14,888 19,388 14,888 14,888 - แสดง - Waiting 0 จอง

รายละเอียดการเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

Taiwan Feel Love ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว 4วัน3คืน
Taiwan Feel Love ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว 4วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น 13,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน