วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

HOKKAIDO ซุปตาร์ หิม่ะน่าหม่ำอ่ะ 5 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า: 6882181593
HOKKAIDO ซุปตาร์ หิม่ะน่าหม่ำอ่ะ 5 วัน 3 คืน

  • เล่นสกี ณ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร
  • โนโบริเบทสึ ,หุบเขานรกจิโกกุดานิ ,สวนหมีภูเขาไฟโชวะ ,ทะเลสาบโทยะ ,ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิ ,ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ ,โอตารุ ,คลองโอตารุ ,พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ,โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
  • บุฟเฟ่ต์ขาปู
เดินทางช่วง
23 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 ( 54 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
23 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
24 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
25 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
26 ม.ค. 62 - 30 ม.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
27 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
28 ม.ค. 62 - 1 ก.พ. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
29 ม.ค. 62 - 2 ก.พ. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
30 ม.ค. 62 - 3 ก.พ. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
31 ม.ค. 62 - 4 ก.พ. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
11 ก.พ. 62 - 15 ก.พ. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
12 ก.พ. 62 - 16 ก.พ. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
13 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
14 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
15 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62 28,888 37,788 28,888 28,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
16 ก.พ. 62 - 20 ก.พ. 62 28,888 37,788 28,888 28,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
17 ก.พ. 62 - 21 ก.พ. 62 28,888 37,788 28,888 28,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
18 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62 28,888 37,788 28,888 28,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
19 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62 28,888 37,788 28,888 28,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
20 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
21 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
22 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
23 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
24 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
25 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
26 ก.พ. 62 - 2 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
27 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
1 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
2 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
3 มี.ค. 62 - 7 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
4 มี.ค. 62 - 8 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
5 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
6 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 Sold Out
7 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
8 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
9 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
10 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
11 มี.ค. 62 - 15 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
12 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
13 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
14 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
15 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
16 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
17 มี.ค. 62 - 21 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
18 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
19 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
20 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
21 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 Sold Out
22 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
23 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
24 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
25 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
26 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 จอง
27 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 25,888 34,788 25,888 25,888 - แสดง - รับจอง 34 Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

HOKKAIDO ซุปตาร์ หิม่ะน่าหม่ำอ่ะ 5 วัน 3 คืน
HOKKAIDO ซุปตาร์ หิม่ะน่าหม่ำอ่ะ 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 25,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน