วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

CLASSIC TAIWAN 5 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า: 6882181615
CLASSIC TAIWAN 5 วัน 3 คืน

  • ปล่อยโคมลอย
  • ทะเลสาปสุริยันจันทรา ,วัดพระถังซัมจั๋ง ,วัดเหวินอู่ ,ร้านใบชา ,ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ,ไทจง ,ไทเป ,ร้านพายสัปปะรด ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ,ตึกไทเป101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  • ปลาประธานาธิบดี
เดินทางช่วง
28 ก.พ. 62 - 26 มี.ค. 62 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62 13,999 18,499 13,999 13,999 13,999 แสดง - รับจอง 30 จอง
1 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62 14,555 19,055 14,555 14,555 14,555 แสดง - รับจอง 30 จอง
7 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62 14,555 19,055 14,555 14,555 14,555 แสดง - รับจอง 30 จอง
8 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62 14,555 19,055 14,555 14,555 14,555 แสดง - รับจอง 30 จอง
14 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62 14,555 19,055 14,555 14,555 14,555 แสดง - รับจอง 30 จอง
15 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62 14,555 19,055 14,555 14,555 14,555 แสดง - รับจอง 30 จอง
21 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 14,555 19,055 14,555 14,555 14,555 แสดง - รับจอง 30 จอง
22 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62 14,555 19,055 14,555 14,555 14,555 แสดง - รับจอง 30 จอง

รายละเอียดการเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

CLASSIC TAIWAN 5 วัน 3 คืน
CLASSIC TAIWAN 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน