วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

HAPPY TOKYO HIPSTER 5D 3N

รหัสสินค้า: 6882181774
HAPPY TOKYO HIPSTER 5D 3N

  • อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น
  • นาริตะ ,ลานสกี ฟูจิเท็น ,ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว ,อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ,หุบเขาโอวาคุดานิ ,วัดอาซากุสะ ,ศาลเจ้าเมจิ ,ย่านฮาราจูกุ ,ย่านโอไดบะ ,ย่านชินจุกุ
เดินทางช่วง
23 ม.ค. 62 - 14 มี.ค. 62 ( 47 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
23 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62 23,999 31,999 23,999 23,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
24 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62 23,999 31,999 23,999 23,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
25 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62 23,999 31,999 23,999 23,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
26 ม.ค. 62 - 30 ม.ค. 62 23,999 31,999 23,999 23,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
27 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62 21,234 29,234 21,234 21,234 - แสดง - รับจอง 30 จอง
28 ม.ค. 62 - 1 ก.พ. 62 22,345 30,345 22,345 22,345 - แสดง - รับจอง 30 จอง
29 ม.ค. 62 - 2 ก.พ. 62 24,999 32,999 24,999 24,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
30 ม.ค. 62 - 3 ก.พ. 62 24,999 32,999 24,999 24,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
31 ม.ค. 62 - 4 ก.พ. 62 24,999 32,999 24,999 24,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
1 ก.พ. 62 - 5 ก.พ. 62 25,999 33,999 25,999 25,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
2 ก.พ. 62 - 6 ก.พ. 62 25,999 33,999 25,999 25,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
3 ก.พ. 62 - 7 ก.พ. 62 24,999 32,999 24,999 24,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
4 ก.พ. 62 - 8 ก.พ. 62 24,999 32,999 24,999 24,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
5 ก.พ. 62 - 9 ก.พ. 62 26,999 34,999 26,999 26,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
6 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62 25,999 33,999 25,999 25,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
7 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62 25,999 33,999 25,999 25,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
8 ก.พ. 62 - 12 ก.พ. 62 25,999 33,999 25,999 25,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
9 ก.พ. 62 - 13 ก.พ. 62 25,999 33,999 25,999 25,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
10 ก.พ. 62 - 14 ก.พ. 62 24,999 32,999 24,999 24,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
11 ก.พ. 62 - 15 ก.พ. 62 24,999 32,999 24,999 24,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
12 ก.พ. 62 - 16 ก.พ. 62 25,999 33,999 25,999 25,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
13 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62 25,999 33,999 25,999 25,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
14 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62 25,999 33,999 25,999 25,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
15 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62 25,999 33,999 25,999 25,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
16 ก.พ. 62 - 20 ก.พ. 62 25,999 33,999 25,999 25,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
17 ก.พ. 62 - 21 ก.พ. 62 24,999 32,999 24,999 24,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
18 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62 24,999 32,999 24,999 24,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
19 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62 25,999 33,999 25,999 25,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
20 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62 25,999 33,999 25,999 25,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
21 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62 25,999 33,999 25,999 25,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
22 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62 25,999 33,999 25,999 25,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
23 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62 25,999 33,999 25,999 25,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
24 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62 24,999 32,999 24,999 24,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
25 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62 24,999 32,999 24,999 24,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
26 ก.พ. 62 - 2 มี.ค. 62 26,999 34,999 26,999 26,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
27 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62 26,999 34,999 26,999 26,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62 26,999 34,999 26,999 26,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
1 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62 26,999 34,999 26,999 26,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
2 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62 26,999 34,999 26,999 26,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
3 มี.ค. 62 - 7 มี.ค. 62 24,999 32,999 24,999 24,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
4 มี.ค. 62 - 8 มี.ค. 62 24,999 32,999 24,999 24,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
5 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62 27,999 35,999 27,999 27,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
6 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 27,999 35,999 27,999 27,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
7 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62 27,999 35,999 27,999 27,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
8 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62 27,999 35,999 27,999 27,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
9 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62 27,999 35,999 27,999 27,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
10 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 62 27,999 35,999 27,999 27,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง

รายละเอียดการเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

HAPPY TOKYO HIPSTER 5D 3N
HAPPY TOKYO HIPSTER 5D 3N
ราคาเริ่มต้น 21,234
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน