วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

WINDY RUSSIA 6D 3N

รหัสสินค้า: 6882181852
WINDY RUSSIA 6D 3N

  • ขี่สุนัขลากเลื่อน
  • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ,ถนนอารบัต ,สแปโรฮิลล์ ,พระราชวังเครมลิน ,มหาวิหารอัสสัมชัญ ,พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ ,จัตุรัสแดง ,หอนาฬิกาซาวิเออร์ ,โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม
เดินทางช่วง
26 ม.ค. 62 - 26 มี.ค. 62 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
26 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62 31,999 38,499 31,999 31,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
31 ม.ค. 62 - 5 ก.พ. 62 31,999 38,499 31,999 31,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
7 ก.พ. 62 - 12 ก.พ. 62 34,999 41,499 34,999 34,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
16 ก.พ. 62 - 21 ก.พ. 62 33,999 40,499 33,999 33,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
21 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62 34,999 41,499 34,999 34,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
6 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62 34,999 41,499 34,999 34,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
14 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62 34,999 41,499 34,999 34,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
21 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62 34,999 41,499 34,999 34,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง

รายละเอียดการเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

WINDY RUSSIA 6D 3N
WINDY RUSSIA 6D 3N
ราคาเริ่มต้น 31,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน