วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

Diva Alishan 5D3N

รหัสสินค้า: 6882181894
Diva Alishan 5D3N

  • นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถั๋งซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน(เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน), นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี, แวะชิมชา, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ร้านพายสัปปะรด, อุทยานเหย๋หลิ่ว, สถานีรถไฟสือเฟิน, เจอร์เมเนียม, ตึกไทเป101, ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  • ปลาประธานาธิบดี, ซีฟู๊ด
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
27 ก.พ. 62 - 24 มี.ค. 62 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
27 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62 14,999 19,499 14,999 14,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
6 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 15,555 20,055 15,555 15,555 - แสดง - รับจอง 30 จอง
13 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 15,555 20,055 15,555 15,555 - แสดง - รับจอง 30 จอง
20 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62 15,555 20,055 15,555 15,555 - แสดง - รับจอง 30 จอง

รายละเอียดการเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

Diva Alishan 5D3N
Diva Alishan 5D3N
ราคาเริ่มต้น 14,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน