วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

Paradise Taiwan 6D4N

รหัสสินค้า: 6882181897
Paradise Taiwan 6D4N

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี
  • ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี, แวะชิมชา, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ร้านพายสัปปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป101, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตเจอร์เมเนียม, อุทยานเย๋หลิว, สือเฟิน, จิ่วเฟิ่น, ศูนย์เครื่องสำอางค์, ตลาดซีเหมินติง
  • ปลาประธานาธิบดี, เมนูซีฟู๊ด
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
23 ก.พ. 62 - 28 มี.ค. 62 ( 9 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
23 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62 15,999 21,499 15,999 15,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
25 ก.พ. 62 - 2 มี.ค. 62 15,999 21,499 15,999 15,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
2 มี.ค. 62 - 7 มี.ค. 62 16,555 22,055 16,555 16,555 - แสดง - รับจอง 30 จอง
4 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62 16,555 22,055 16,555 16,555 - แสดง - รับจอง 30 จอง
9 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 62 16,555 22,055 16,555 16,555 - แสดง - รับจอง 30 จอง
11 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62 16,555 22,055 16,555 16,555 - แสดง - รับจอง 30 จอง
16 มี.ค. 62 - 21 มี.ค. 62 16,555 22,055 16,555 16,555 - แสดง - รับจอง 30 จอง
18 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62 16,555 22,055 16,555 16,555 - แสดง - รับจอง 30 จอง
23 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62 16,555 22,055 16,555 16,555 - แสดง - รับจอง 30 จอง

รายละเอียดการเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

Paradise Taiwan 6D4N
Paradise Taiwan 6D4N
ราคาเริ่มต้น 15,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน