วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

ENDLESS TURKEY 10 วัน 7 คืน

รหัสสินค้า: 6882181963
ENDLESS TURKEY  10 วัน 7 คืน

  • ชมระบำหน้าท้อง, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
  • ดูไบ, อังการ่า, คัปปาโดเกีย, คอนย่า ,นครใต้ดิน, ปามุคคาเล, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, คูซาดาสึ, เมืองโบราณเอเฟซุส, บ้านพระแม่มารี, คูซาดาสึ, เพอร์กามัม, วิหารอะโครโปลิส, ชานัคคาเล, ม้าไม้จำลองแห่งทรอย, อิสตัลบูล, ฮิปโปโดม, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต, พระราชวังทอปกาปึ, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, แกรนด์บาซาร์, พระราชวังโดลมาบาเช
เดินทางช่วง
24 มี.ค. 62 - 6 มิ.ย. 62 ( 15 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
24 มี.ค. 62 - 2 เม.ย. 62 31,900 37,400 31,900 31,900 31,900 แสดง - รับจอง 30 จอง
2 เม.ย. 62 - 11 เม.ย. 62 45,900 51,800 45,900 45,900 45,900 แสดง - รับจอง 30 จอง
7 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62 45,900 51,800 45,900 45,900 45,900 แสดง - รับจอง 30 จอง
9 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62 49,900 55,800 49,900 49,900 49,900 แสดง - รับจอง 30 จอง
12 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62 49,900 55,800 49,900 49,900 49,900 แสดง - รับจอง 30 จอง
16 เม.ย. 62 - 25 เม.ย. 62 45,900 51,800 45,900 45,900 45,900 แสดง - รับจอง 30 จอง
26 เม.ย. 62 - 5 พ.ค. 62 31,900 37,800 31,900 31,900 31,900 แสดง - รับจอง 30 จอง
30 เม.ย. 62 - 9 พ.ค. 62 31,900 37,800 31,900 31,900 31,900 แสดง - รับจอง 30 จอง
5 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 31,900 37,800 31,900 31,900 31,900 แสดง - รับจอง 30 จอง
7 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62 31,900 37,800 31,900 31,900 31,900 แสดง - รับจอง 30 จอง
14 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 31,900 37,800 31,900 31,900 31,900 แสดง - รับจอง 30 จอง
17 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 31,900 37,800 31,900 31,900 31,900 แสดง - รับจอง 30 จอง
19 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 31,900 37,800 31,900 31,900 31,900 แสดง - รับจอง 30 จอง
21 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 31,900 37,800 31,900 31,900 31,900 แสดง - รับจอง 30 จอง
28 พ.ค. 62 - 6 มิ.ย. 62 31,900 37,800 31,900 31,900 31,900 แสดง - รับจอง 30 จอง

รายละเอียดการเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ENDLESS TURKEY  10 วัน 7 คืน
ENDLESS TURKEY 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 31,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน