วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

ทัวร์เกาหลี บินดึก กลับเย็น (5D3N) SNOW RAINBOW IN KOREA (XJ)

รหัสสินค้า: 6882182079
ทัวร์เกาหลี บินดึก กลับเย็น (5D3N) SNOW RAINBOW IN KOREA (XJ)

  • เทสกาลตกปลา , เล่นสกี , เอเวอร์แลนด์ พิเศษ พักสกีรีสอร์ท 1 คืน บินไฟลท์ดึก กลับเย็น
เดินทางช่วง
23 ม.ค. 62 - 3 มี.ค. 62 ( 32 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
23 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62 19,900 27,900 19,900 19,900 - แสดง - รับจอง 9 จอง
24 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62 19,900 27,900 19,900 19,900 - แสดง - รับจอง 9 Sold Out
25 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62 19,900 27,900 19,900 19,900 - แสดง - รับจอง 9 จอง
26 ม.ค. 62 - 30 ม.ค. 62 19,900 27,900 19,900 19,900 - แสดง - รับจอง 9 Sold Out
27 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62 18,900 26,900 18,900 18,900 - แสดง - รับจอง 9 จอง
28 ม.ค. 62 - 1 ก.พ. 62 18,900 26,900 18,900 18,900 - แสดง - รับจอง 9 จอง
29 ม.ค. 62 - 2 ก.พ. 62 18,900 26,900 18,900 18,900 - แสดง - รับจอง 9 จอง
30 ม.ค. 62 - 3 ก.พ. 62 19,900 27,900 19,900 19,900 - แสดง - รับจอง 9 จอง
31 ม.ค. 62 - 4 ก.พ. 62 19,900 27,900 19,900 19,900 - แสดง - รับจอง 9 Sold Out
1 ก.พ. 62 - 5 ก.พ. 62 20,900 29,400 20,900 20,900 - แสดง - รับจอง 9 จอง
2 ก.พ. 62 - 6 ก.พ. 62 20,900 29,400 20,900 20,900 - แสดง - รับจอง 9 จอง
3 ก.พ. 62 - 7 ก.พ. 62 19,900 27,900 19,900 19,900 - แสดง - รับจอง 9 จอง
4 ก.พ. 62 - 8 ก.พ. 62 19,900 27,900 19,900 19,900 - แสดง - รับจอง 9 จอง
5 ก.พ. 62 - 9 ก.พ. 62 19,900 27,900 19,900 19,900 - แสดง - รับจอง 9 จอง
6 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62 19,900 27,900 19,900 19,900 - แสดง - รับจอง 9 จอง
7 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62 19,900 27,900 19,900 19,900 - แสดง - รับจอง 9 จอง
8 ก.พ. 62 - 12 ก.พ. 62 19,900 27,900 19,900 19,900 - แสดง - รับจอง 9 จอง
9 ก.พ. 62 - 13 ก.พ. 62 19,900 27,900 19,900 19,900 - แสดง - รับจอง 9 จอง
10 ก.พ. 62 - 14 ก.พ. 62 18,900 26,900 18,900 18,900 - แสดง - รับจอง 9 จอง
15 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62 21,900 30,400 21,900 21,900 - แสดง - รับจอง 9 จอง
16 ก.พ. 62 - 20 ก.พ. 62 19,900 27,900 19,900 19,900 - แสดง - รับจอง 9 จอง
17 ก.พ. 62 - 21 ก.พ. 62 18,900 26,900 18,900 18,900 - แสดง - รับจอง 9 จอง
18 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62 18,900 26,900 18,900 18,900 - แสดง - รับจอง 9 จอง
19 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62 18,900 26,900 18,900 18,900 - แสดง - รับจอง 9 จอง
20 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62 19,900 27,900 19,900 19,900 - แสดง - รับจอง 9 จอง
21 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62 19,900 27,900 19,900 19,900 - แสดง - รับจอง 9 จอง
22 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62 19,900 27,900 19,900 19,900 - แสดง - รับจอง 9 จอง
23 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62 19,900 27,900 19,900 19,900 - แสดง - รับจอง 9 จอง
24 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62 18,900 26,900 18,900 18,900 - แสดง - รับจอง 9 จอง
25 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62 18,900 26,900 18,900 18,900 - แสดง - รับจอง 9 จอง
26 ก.พ. 62 - 2 มี.ค. 62 18,900 26,900 18,900 18,900 - แสดง - รับจอง 9 จอง
27 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62 19,900 27,900 19,900 19,900 - แสดง - รับจอง 9 จอง

รายละเอียดการเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เกาหลี บินดึก กลับเย็น (5D3N) SNOW RAINBOW IN KOREA (XJ)
ทัวร์เกาหลี บินดึก กลับเย็น (5D3N) SNOW RAINBOW IN KOREA (XJ)
ราคาเริ่มต้น 18,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน