วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

KOREA BEAUTY ART อันยาง-ยงอิน-โซล TG

รหัสสินค้า: 6882190087
KOREA BEAUTY ART อันยาง-ยงอิน-โซล TG

  • ถ่ายรูปสุดชิคกับ ANYANG ART PARK ชมเมืองจำลองรอบโลกที่ BUCHEON ALLNS WORLD EVERLAND , พระราชวังเคึยงบกกุง , ตลาดเมียงดง
เดินทางช่วง
22 พ.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 19,999 24,999 19,999 19,999 - แสดง - รับจอง 9 จอง
23 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 19,999 24,999 19,999 19,999 - แสดง - รับจอง 9 จอง
24 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 19,999 24,999 19,999 19,999 - แสดง - รับจอง 9 จอง
29 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 19,999 24,999 19,999 19,999 - แสดง - รับจอง 9 จอง
30 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 19,999 24,999 19,999 19,999 - แสดง - รับจอง 9 จอง
31 พ.ค. 62 - 4 มิ.ย. 62 19,999 24,999 19,999 19,999 - แสดง - รับจอง 9 จอง
7 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 19,999 24,999 19,999 19,999 - แสดง - รับจอง 9 จอง
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 19,999 24,999 19,999 19,999 - แสดง - รับจอง 9 จอง
14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 19,999 24,999 19,999 19,999 - แสดง - รับจอง 9 จอง
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 19,999 24,999 19,999 19,999 - แสดง - รับจอง 9 จอง

รายละเอียดการเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

KOREA BEAUTY ART อันยาง-ยงอิน-โซล TG
KOREA BEAUTY ART อันยาง-ยงอิน-โซล TG
ราคาเริ่มต้น 19,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน