วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

AMAZING TAIWAN 5D 4N

รหัสสินค้า: 6882190229
AMAZING TAIWAN 5D 4N

  • ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา
  • วัดพระถังซัมจั๋ง, อุทยานแหง่ชาตอาลีซัาน, ฟาร์มแกะชิงจิ้ง, ทางเดินลอยฟ้า ชิงจิ้ง, ตกึไทเป 101, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
  • บุฟเฟ่ต์ชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู้ด
เดินทางช่วง
24 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
24 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 24,999 31,499 24,999 24,999 - แสดง - รับจอง 30 Sold Out
27 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62 26,999 33,499 26,999 26,999 - แสดง - รับจอง 30 Sold Out
16 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 25,999 32,499 25,999 25,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 24,999 31,499 24,999 24,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
29 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 24,999 31,499 24,999 24,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 24,999 31,499 24,999 24,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 24,999 31,499 24,999 24,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง
26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 24,999 31,499 24,999 24,999 - แสดง - รับจอง 30 จอง

รายละเอียดการเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

AMAZING TAIWAN 5D 4N
AMAZING TAIWAN 5D 4N
ราคาเริ่มต้น 24,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน