วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

Signature Taiwan มหัศจรรย์อาลีซาน 5D3N

รหัสสินค้า: 6882190360
Signature Taiwan มหัศจรรย์อาลีซาน 5D3N

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี
  • วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, อุทยานเหย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติง
  • ซีฟู้ด
เดินทางช่วง
11 มี.ค. 63 - 18 เม.ย. 63 ( 6 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 14,555 19,055 14,555 14,555 แสดง - รับจอง 30
25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 14,999 19,499 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 30
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 16,555 21,055 16,555 16,555 แสดง - รับจอง 30
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 22,222 26,722 22,222 22,222 แสดง - รับจอง 30
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 17,777 22,277 17,777 17,777 แสดง - รับจอง 30
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 16,555 21,055 16,555 16,555 แสดง - รับจอง 30

รายละเอียดการเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

Signature Taiwan มหัศจรรย์อาลีซาน 5D3N
Signature Taiwan มหัศจรรย์อาลีซาน 5D3N
ราคาเริ่มต้น 14,555
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน