วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

Osaka Kyoto Takayama ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ยาวปายยย) 5D 3N

รหัสสินค้า: 6882190364
Osaka Kyoto Takayama ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ยาวปายยย) 5D 3N

  • การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
  • ชิราคาวาโกะ, ซันมาชิซูจิ, ศาลเจ้าเฮอัน, วัดคินคะคุจิ, ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, ปราสาทโอซาก้า, วัดชิเทนโนจิ, พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลโอซาก้า, ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน
เดินทางช่วง
31 พ.ค. 62 - 4 ต.ค. 62 ( 69 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
31 พ.ค. 62 - 4 มิ.ย. 62 21,888 29,788 21,888 21,888 แสดง - รับจอง 30
1 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 21,888 29,788 21,888 21,888 แสดง - รับจอง 30
2 มิ.ย. 62 - 6 มิ.ย. 62 21,888 29,788 21,888 21,888 แสดง - รับจอง 30
3 มิ.ย. 62 - 7 มิ.ย. 62 21,888 29,788 21,888 21,888 แสดง - รับจอง 30
4 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 19,888 27,788 19,888 19,888 แสดง - รับจอง 30
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 21,888 29,788 21,888 21,888 แสดง - รับจอง 30
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 21,888 29,788 21,888 21,888 แสดง - รับจอง 30
7 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 21,888 29,788 21,888 21,888 แสดง - รับจอง 30
8 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 21,888 29,788 21,888 21,888 แสดง - รับจอง 30
9 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 21,888 29,788 21,888 21,888 แสดง - รับจอง 30
10 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62 19,888 27,788 19,888 19,888 แสดง - รับจอง 30
11 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 21,888 29,788 21,888 21,888 แสดง - รับจอง 30
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 21,888 29,788 21,888 21,888 แสดง - รับจอง 30
13 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 21,888 29,788 21,888 21,888 แสดง - รับจอง 30
14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 21,888 29,788 21,888 21,888 แสดง - รับจอง 30
15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 21,888 29,788 21,888 21,888 แสดง - รับจอง 30
16 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 19,888 27,788 19,888 19,888 แสดง - รับจอง 30
17 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62 22,888 30,788 22,888 22,888 แสดง - รับจอง 30
18 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 22,888 30,788 22,888 22,888 แสดง - รับจอง 30
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 21,888 29,788 21,888 21,888 แสดง - รับจอง 30
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 21,888 29,788 21,888 21,888 แสดง - รับจอง 30
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 21,888 29,788 21,888 21,888 แสดง - รับจอง 30
22 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 21,888 29,788 21,888 21,888 แสดง - รับจอง 30
23 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 19,888 27,788 19,888 19,888 แสดง - รับจอง 30
24 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 21,888 29,788 21,888 21,888 แสดง - รับจอง 30
25 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 21,888 29,788 21,888 21,888 แสดง - รับจอง 30
26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 21,888 29,788 21,888 21,888 แสดง - รับจอง 30
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 21,888 29,788 21,888 21,888 แสดง - รับจอง 30
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 21,888 29,788 21,888 21,888 แสดง - รับจอง 30
29 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 21,888 29,788 21,888 21,888 แสดง - รับจอง 30
6 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62 19,888 27,788 19,888 19,888 แสดง - รับจอง 30
8 ก.ค. 62 - 12 ก.ค. 62 19,888 27,788 19,888 19,888 แสดง - รับจอง 30
11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 22,888 30,788 22,888 22,888 แสดง - รับจอง 30
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 22,888 30,788 22,888 22,888 แสดง - รับจอง 30
15 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 19,888 27,788 19,888 19,888 แสดง - รับจอง 30
16 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 19,888 27,788 19,888 19,888 แสดง - รับจอง 30
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 22,888 30,788 22,888 22,888 แสดง - รับจอง 30
21 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 20,888 28,788 20,888 20,888 แสดง - รับจอง 30
24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 22,888 30,788 22,888 22,888 แสดง - รับจอง 30
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 22,888 30,788 22,888 22,888 แสดง - รับจอง 30
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 22,888 30,788 22,888 22,888 แสดง - รับจอง 30
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 23,888 31,788 23,888 23,888 แสดง - รับจอง 30
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 23,888 31,788 23,888 23,888 แสดง - รับจอง 30
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 23,888 31,788 23,888 23,888 แสดง - รับจอง 30
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 23,888 31,788 23,888 23,888 แสดง - รับจอง 30
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 23,888 31,788 23,888 23,888 แสดง - รับจอง 30
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 23,888 31,788 23,888 23,888 แสดง - รับจอง 30
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 23,888 31,788 23,888 23,888 แสดง - รับจอง 30
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 23,888 31,788 23,888 23,888 แสดง - รับจอง 30
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 23,888 31,788 23,888 23,888 แสดง - รับจอง 30
26 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 23,888 31,788 23,888 23,888 แสดง - รับจอง 30
27 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 20,888 28,788 20,888 20,888 แสดง - รับจอง 30
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 20,888 28,788 20,888 20,888 แสดง - รับจอง 30
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 20,888 28,788 20,888 20,888 แสดง - รับจอง 30
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 23,888 31,788 23,888 23,888 แสดง - รับจอง 30
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 19,888 27,788 19,888 19,888 แสดง - รับจอง 30
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 22,888 30,788 22,888 22,888 แสดง - รับจอง 30
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 22,888 30,788 22,888 22,888 แสดง - รับจอง 30
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 19,888 27,788 19,888 19,888 แสดง - รับจอง 30
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 21,888 29,788 21,888 21,888 แสดง - รับจอง 30
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 21,888 29,788 21,888 21,888 แสดง - รับจอง 30
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 19,888 27,788 19,888 19,888 แสดง - รับจอง 30
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 22,888 30,788 22,888 22,888 แสดง - รับจอง 30
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 22,888 30,788 22,888 22,888 แสดง - รับจอง 30
23 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 19,888 27,788 19,888 19,888 แสดง - รับจอง 30
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 22,888 30,788 22,888 22,888 แสดง - รับจอง 30
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 22,888 30,788 22,888 22,888 แสดง - รับจอง 30
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 22,888 30,788 22,888 22,888 แสดง - รับจอง 30
30 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62 22,888 30,788 22,888 22,888 แสดง - รับจอง 30

รายละเอียดการเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

Osaka Kyoto Takayama ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ยาวปายยย) 5D 3N
Osaka Kyoto Takayama ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ยาวปายยย) 5D 3N
ราคาเริ่มต้น 19,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน