วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

BEST PRICE TAIWAN 4D2N

รหัสสินค้า: 6882190384
BEST PRICE TAIWAN 4D2N

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
  • วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, อนุสรณ์เจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101, วัดหลงซานซื่อ, ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
17 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
17 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 11,111 14,111 11,111 11,111 แสดง - รับจอง 30
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 14,444 17,444 14,444 14,444 แสดง - รับจอง 30
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 18,888 21,888 18,888 18,888 แสดง - รับจอง 30

รายละเอียดการเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

BEST PRICE TAIWAN 4D2N
BEST PRICE TAIWAN 4D2N
ราคาเริ่มต้น 11,111
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน