วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

BEST PRICE TAIWAN 4D 2N

รหัสสินค้า: 6882190384
BEST PRICE TAIWAN 4D 2N

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, อนุสรณ์เจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101, วัดหลงซานซื่อ
เดินทางช่วง
2 ส.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
2 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 10,499 13,499 10,499 10,499 แสดง - รับจอง 30
16 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 10,499 13,499 10,499 10,499 แสดง - รับจอง 30
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 10,499 13,499 10,499 10,499 แสดง - รับจอง 30
21 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 11,111 14,111 11,111 11,111 แสดง - รับจอง 30

รายละเอียดการเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

BEST PRICE TAIWAN 4D 2N
BEST PRICE TAIWAN 4D 2N
ราคาเริ่มต้น 10,499
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน