วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

AROUND TAIWAN 6D 4N

รหัสสินค้า: 6882190392
AROUND TAIWAN 6D 4N

  • นั่งรถไฟโบราณ
  • ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101
เดินทางช่วง
10 ก.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
10 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 14,999 20,499 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 30
24 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 15,555 21,055 15,555 15,555 แสดง - รับจอง 30
7 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 15,555 21,055 15,555 15,555 แสดง - รับจอง 30
2 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 15,555 21,055 15,555 15,555 แสดง - รับจอง 30
9 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 17,555 23,055 17,555 17,555 แสดง - รับจอง 30
16 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 15,555 21,055 15,555 15,555 แสดง - รับจอง 30
18 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 17,555 23,055 17,555 17,555 แสดง - รับจอง 30
23 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 16,555 22,055 16,555 16,555 แสดง - รับจอง 30

รายละเอียดการเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

AROUND TAIWAN 6D 4N
AROUND TAIWAN 6D 4N
ราคาเริ่มต้น 14,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน