วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

เกาหลี ซูวอน โซล [เลสโก ฮิตครองเมือง]

รหัสสินค้า: 6882190394
เกาหลี ซูวอน โซล [เลสโก ฮิตครองเมือง]

  • อิสระช้อปปิ้งและท่องเที่ยวเต็มวัน!, พิเศษ! ใส่ชุดฮันบกถ่ายรูปสวยๆ ที่พระราชวังเคียงบกกุง ฟรี!!
  • ซูวอน, พระราชวังเคียงบกกุง, หมู่บ้านอิกซอนดง, โซลทาวเวอร์, สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  • คัมจาทัง เเกงมันฝรั่งกระดูกหมู, บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
เดินทางช่วง
5 มิ.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 ( 84 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
5 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
6 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
7 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
8 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
11 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
12 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
13 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
14 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
15 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
18 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
19 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
20 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
21 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
22 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
25 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
26 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
27 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
28 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
29 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
2 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
3 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
4 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
5 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
6 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
9 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
10 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
11 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
12 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 15,999 20,999 15,999 15,999 แสดง - รับจอง 36
13 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 15,999 20,999 15,999 15,999 แสดง - รับจอง 36
14 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 15,999 20,999 15,999 15,999 แสดง - รับจอง 36
15 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 15,999 20,999 15,999 15,999 แสดง - รับจอง 36
16 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
17 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
18 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
19 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
20 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
23 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
24 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
25 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
26 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
27 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 15,999 20,999 15,999 15,999 แสดง - รับจอง 36
31 ก.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
1 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
2 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
3 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
6 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
7 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 16,999 21,999 16,999 16,999 แสดง - รับจอง 36
8 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 16,999 21,999 16,999 16,999 แสดง - รับจอง 36
9 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 15,999 20,999 15,999 15,999 แสดง - รับจอง 36
10 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 15,999 20,999 15,999 15,999 แสดง - รับจอง 36
13 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
14 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
15 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
16 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
17 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
20 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
21 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
22 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
23 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
24 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
27 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
28 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
29 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
30 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
31 ส.ค. 62 - 5 ก.ย. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
3 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 13,999 18,999 13,999 13,999 แสดง - รับจอง 36
4 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 13,999 18,999 13,999 13,999 แสดง - รับจอง 36
6 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 13,999 18,999 13,999 13,999 แสดง - รับจอง 36
7 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 13,999 18,999 13,999 13,999 แสดง - รับจอง 36
10 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 13,999 18,999 13,999 13,999 แสดง - รับจอง 36
11 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 13,999 18,999 13,999 13,999 แสดง - รับจอง 36
12 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 13,999 18,999 13,999 13,999 แสดง - รับจอง 36
13 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 13,999 18,999 13,999 13,999 แสดง - รับจอง 36
14 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 13,999 18,999 13,999 13,999 แสดง - รับจอง 36
17 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 13,999 18,999 13,999 13,999 แสดง - รับจอง 36
18 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 13,999 18,999 13,999 13,999 แสดง - รับจอง 36
19 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 13,999 18,999 13,999 13,999 แสดง - รับจอง 36
20 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 13,999 18,999 13,999 13,999 แสดง - รับจอง 36
21 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 13,999 18,999 13,999 13,999 แสดง - รับจอง 36
24 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 13,999 18,999 13,999 13,999 แสดง - รับจอง 36
25 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 13,999 18,999 13,999 13,999 แสดง - รับจอง 36
26 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 13,999 18,999 13,999 13,999 แสดง - รับจอง 36
27 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36
28 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 14,999 19,999 14,999 14,999 แสดง - รับจอง 36

รายละเอียดการเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

เกาหลี ซูวอน โซล [เลสโก ฮิตครองเมือง]
เกาหลี ซูวอน โซล [เลสโก ฮิตครองเมือง]
ราคาเริ่มต้น 13,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน