วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน

รหัสสินค้า: 6882190613
ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน

  • จดีย์กาบาเอ, พระพุทธรูปงาทัตจี, พระนอนเจ๊าทัตจี, เจดีย์ซูเล, เจดีย์โบตาทาวน์, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา, ตลาดสก๊อต, วัดเอ็งดอยา, วัดบารมี
  • เป็ดปักกิ่ง, สลัดกุ้งมังกร, บุฟเฟ่ต์ชาบู
เดินทางช่วง
9 มิ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 ( 68 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
9 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 6,777 8,677 6,777 6,777 แสดง - รับจอง 7
Sold Out
12 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
16 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 6,777 8,677 6,777 6,777 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
17 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
19 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
24 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
26 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
30 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 6,777 8,677 6,777 6,777 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
1 ก.ค. 62 - 2 ก.ค. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
3 ก.ค. 62 - 4 ก.ค. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
7 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 6,777 8,677 6,777 6,777 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
8 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
10 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
14 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 7,799 9,699 7,799 7,799 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
21 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 6,777 8,677 6,777 6,777 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
22 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
24 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
29 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 7,799 9,699 7,799 7,799 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
31 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
4 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 6,777 8,677 6,777 6,777 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
5 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
7 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
11 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 7,999 9,899 7,999 7,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
12 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 7,799 9,699 7,799 7,799 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
14 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
18 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 6,777 8,677 6,777 6,777 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
19 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
21 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
25 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 6,777 8,677 6,777 6,777 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
26 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
28 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
1 ก.ย. 62 - 2 ก.ย. 62 6,777 8,677 6,777 6,777 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
2 ก.ย. 62 - 3 ก.ย. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
4 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
8 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 6,777 8,677 6,777 6,777 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
9 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
15 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 6,777 8,677 6,777 6,777 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
16 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
18 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
22 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 6,777 8,677 6,777 6,777 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
23 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
25 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
29 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 6,777 8,677 6,777 6,777 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
30 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
2 ต.ค. 62 - 3 ต.ค. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
6 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 6,777 8,677 6,777 6,777 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
7 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
9 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
14 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 7,999 9,899 7,999 7,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
16 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
20 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 6,777 8,677 6,777 6,777 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
21 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
23 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 7,999 9,899 7,999 7,999 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
27 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 6,777 8,677 6,777 6,777 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
30 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
3 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 6,777 8,677 6,777 6,777 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
4 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
6 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
10 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 6,777 8,677 6,777 6,777 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
11 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
13 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
17 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 6,777 8,677 6,777 6,777 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
18 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
20 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
24 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 6,777 8,677 6,777 6,777 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
25 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out
27 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 6,299 8,199 6,299 6,299 แสดง - รับจอง 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน
ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 6,299
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน