วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน3คืน

รหัสสินค้า: 6882191023
มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน3คืน

  • นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
  • พระราชวังหยวนหมิง, วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, LONG FENG VILLA RESORT DONGGUAN, วัดผู่โถว, วัดอาม่า, ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล, เดอะปารีเชี่ยน มาเก๊า, จัตุรัสเซนาโดสแคว์
  • ห่านย่าง, เป็ดปักกิ่งพร้อมเครื่องดื่มไวน์แดง
เดินทางช่วง
3 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 ( 74 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
9 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 12,888 16,388 12,888 12,888 แสดง - รับจอง 30
16 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 12,888 16,388 12,888 12,888 แสดง - รับจอง 30
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 12,888 16,388 12,888 12,888 แสดง - รับจอง 30
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 12,888 16,388 12,888 12,888 แสดง - รับจอง 30
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 12,888 16,388 12,888 12,888 แสดง - รับจอง 30
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
30 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
31 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 10,888 14,388 10,888 10,888 แสดง - รับจอง 30
6 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 10,888 14,388 10,888 10,888 แสดง - รับจอง 30
13 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 10,888 14,388 10,888 10,888 แสดง - รับจอง 30
15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 9,888 13,388 9,888 9,888 แสดง - รับจอง 30
20 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 10,888 14,388 10,888 10,888 แสดง - รับจอง 30
22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 10,888 14,388 10,888 10,888 แสดง - รับจอง 30
27 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 10,888 14,388 10,888 10,888 แสดง - รับจอง 30
30 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 10,888 14,388 10,888 10,888 แสดง - รับจอง 30
4 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 13,888 17,388 13,888 13,888 แสดง - รับจอง 30
11 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
18 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 15,888 19,388 15,888 15,888 แสดง - รับจอง 30
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 16,888 20,388 16,888 16,888 แสดง - รับจอง 30
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 16,888 20,388 16,888 16,888 แสดง - รับจอง 30
4 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
8 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
11 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
15 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
5 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
6 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 12,888 16,388 12,888 12,888 แสดง - รับจอง 30
12 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
13 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
15 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
19 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
29 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
4 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
2 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
4 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 13,888 17,388 13,888 13,888 แสดง - รับจอง 30
10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 18,888 22,388 18,888 18,888 แสดง - รับจอง 30
15 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 15,888 19,388 15,888 15,888 แสดง - รับจอง 30
16 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
18 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
25 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
29 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
30 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 14,888 18,388 14,888 14,888 แสดง - รับจอง 30
7 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
9 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
13 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
16 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
20 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
21 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
23 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
27 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30
28 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 11,888 15,388 11,888 11,888 แสดง - รับจอง 30

รายละเอียดการเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน3คืน
มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น 9,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน