วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

มหัศจรรย์ กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 D 2 N

รหัสสินค้า: 6882191296
มหัศจรรย์ กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3  D 2 N

  • ล่องเรือชมโตนเลสาบ, ชมโชว์การแสดงอัปสรา
  • ปราสาทนครวัด, ปราสาทบายนตร, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายศรี, ตลาดซาจ๊ะ, ศาลองค์เจ๊ก
เดินทางช่วง
13 ธ.ค. 62 - 29 มี.ค. 63 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 12,900 14,900 12,900 12,900 แสดง - รับจอง 30
29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 14,900 16,900 14,900 14,900 แสดง - รับจอง 30
10 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 12,900 14,900 12,900 12,900 แสดง - รับจอง 30
24 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 11,900 13,900 11,900 11,900 แสดง - รับจอง 30
14 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 13,900 15,900 13,900 13,900 แสดง - รับจอง 30
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 12,900 14,900 12,900 12,900 แสดง - รับจอง 30
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 10,900 12,900 10,900 10,900 แสดง - รับจอง 30
27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 11,900 13,900 11,900 11,900 แสดง - รับจอง 30

รายละเอียดการเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

มหัศจรรย์ กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3  D 2 N
มหัศจรรย์ กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 D 2 N
ราคาเริ่มต้น 10,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน