วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

มหัศจรรย์ กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 D 2 N

รหัสสินค้า: 6882191298
มหัศจรรย์ กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3  D 2 N

  • ล่องเรือชมโตนเลสาบ, ชมโชว์การแสดงอัปสรา
  • นครวัด, วัดพนม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายศรี, ตลาดซาทะไม, ศาลองค์เจ๊ก
เดินทางช่วง
15 พ.ย. 62 - 29 มี.ค. 63 ( 14 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 13,900 16,900 13,900 13,900 แสดง - รับจอง 30
29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 14,900 17,900 14,900 14,900 แสดง - รับจอง 30
4 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 13,900 16,900 13,900 13,900 แสดง - รับจอง 30
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 14,900 17,900 14,900 14,900 แสดง - รับจอง 30
27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 14,900 17,900 14,900 14,900 แสดง - รับจอง 30
29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 15,900 18,900 15,900 15,900 แสดง - รับจอง 30
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 16,900 19,900 16,900 16,900 แสดง - รับจอง 30
10 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 14,900 17,900 14,900 14,900 แสดง - รับจอง 30
24 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 14,900 17,900 14,900 14,900 แสดง - รับจอง 30
7 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 14,900 17,900 14,900 14,900 แสดง - รับจอง 30
14 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 13,900 16,900 13,900 13,900 แสดง - รับจอง 30
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 14,900 17,900 14,900 14,900 แสดง - รับจอง 30
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 13,900 16,900 13,900 13,900 แสดง - รับจอง 30
27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 14,900 17,900 14,900 14,900 แสดง - รับจอง 30

รายละเอียดการเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

มหัศจรรย์ กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3  D 2 N
มหัศจรรย์ กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 D 2 N
ราคาเริ่มต้น 13,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน