วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 - 13.30 น.

เที่ยวสเปน ซานเตียโกเดกอมโปสเตลา

June 12, 2018 | by We R World Tour

เที่ยวซาลามังกา

เที่ยวสเปน ซานเตียโกเดกอมโปสเตลา

เที่ยวสเปน ซานเตียโกเดกอมโปสเตลา เมืองนี้เคยได้รับการประกาศให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปประจำปี ค.ศ. 2000 อาสนวิหารซานเตียโกเดกอมโปสเตลาซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ของเมืองนี้ยังเป็นจุดหมายปลายทางของเส้นทางจาริกแสวงบุญสำคัญที่มีมาตั้งแต่สมัยกลางอีกด้วย นั่นคือ เส้นทางนักบุญเจมส์ (Way of St. James; ภาษากาลิเซีย: Camiño de Santiago) สันนิษฐานว่าอนารยชนเยอรมันพวกซูเอบีเป็นผู้ตั้งเมืองซานเตียโกเดกอมโปสเตลาขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 4 หรือต้นคริสต์ศตวรรษที่ 5 ส่วนที่มาของชื่อเมืองนั้นยังไม่แน่ชัด แต่เชื่อกันว่า “Compostela” นี้มาจากคำในภาษาละตินว่า campus stellae (แปลว่า “ท้องทุ่งแห่งดวงดาว”) ดังนั้น “Santiago de Compostela” จึงมีความหมายว่า “นักบุญเจมส์ในท้องทุ่งแห่งดวงดาว” มาจากความเชื่อที่ว่ากระดูกของนักบุญเจมส์นั้นถูกส่งมาจากตะวันออกกลางสู่สเปน ต่อมากระดูกเหล่านี้ก็ถูกฝังในที่ซึ่งกลายเป็นมหาวิหารซานเตียโกเดกอมโปสเตลาทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าชื่อเมืองนี้มาจากคำอื่น ๆ อีก เช่น Composita Tella แปลว่า “พื้นที่ฝังศพ” เป็นต้น   1.มหาวิหารซานเตียโกเดกอมโปสเตลา เป็นสถานที่ที่ผสมผสานความงดงามของสถาปัตยกรรมสไตล์ต่างๆไว้ด้วยกัน ทั้งสไตล์บาโร้กและโกธิค ที่มหาวิหารได้อุทิศให้นักบุญอุปถัมภ์ของสเปน นักบุยซานเตียโก (เซนต์เจมส์) โดยปัจจุบันสไตล์การตกแต่งของตัวอาคารยังเป็นแบบโรมาเนส์อย่างเห็นได้ชัด ทั้งเพดานโค้งและห้องวิหารน้อยภายในหลายห้อง ชมชิ้นงานศิลปะที่มีความสวยงามที่สุดในมหาวิหาร  ซุ้มประตูปอร์ติโก เดลา กลอเรีย เลยประตทางเข้าด้านทิศตะวันตกไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซุ้มประตูนี้ถือเป็นหนึ่งในประติมากรรมโรมาเนส์ที่สวยที่สุดในโลกชิ้นหนึ่ง เที่ยวสเปน ซานเตียโกเดกอมโปสเตลา

Cr.Natursports / Shutterstock.com/NUMBER24

  หากท่านใดสนใจอยากอ่านข้อมูลการท่องเที่ยวสเปนหรือเมืองอื่นๆ คลิกได้ที่นี่เลยค่ะ