ทัวร์ตุรกี พบ 23 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ตุรกี SAY HI TUKEY

ทัวร์โค๊ด 6882180052
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus
เมืองชานัคคาเล่, ชม ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย Wooden Horse of Troy, เมืองเอฟฟิซุส City of Ephesus , Roman Bath , บ้านของพระแม่มารี ,เมืองปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย ,พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ,Butterfly Garden ,เมืองคัปปาโดเกีย ,ทะเลสาบเกลือ Salt Lake,สุเหร่าเซนต์โซเฟีย , สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque
5 ดาว
3 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61 - 15 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61 - 6 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61 - 17 ก.ค. 61
17 ก.ค. 61 - 24 ก.ค. 61
20 ก.ค. 61 - 27 ก.ค. 61
24 ก.ค. 61 - 31 ก.ค. 61
8 ส.ค. 61 - 15 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61 - 17 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61
7 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 28 ก.ย. 61
2 ต.ค. 61 - 9 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61 - 19 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
Air Astana 8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 28,927 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี TURKEY CHILL CHILL 8วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180064
โชว์ระบำหน้าท้อง
จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต-Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-พระราชวังทอปกาปึ-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-เมืองชานัคคาเล่-กรุงทรอย-ม้าไม้จำลอง-เมืองเปอร์กามัม-นั่งเคเบิ้ลคาร์ (รวมค่าเคเบิ้ลคาร์)-วิหารเทพีอาร์เทมิส-บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟเฟซุส-ปามุคคาเล่–ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองโบราณเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย-OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทัวร์)-เมืองเกอเรเม่–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาซิซาร์-เมืองอังการ่า-แกรนด์บาซาร์-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-พระราชวังโดลมาบาเช่
6 มิ.ย. 61 - 13 มิ.ย. 61
20 มิ.ย. 61 - 27 มิ.ย. 61
11 ก.ค. 61 - 18 มิ.ย. 61
25 ก.ค. 61 - 2 ก.ค. 61
8 ส.ค. 61 - 15 ส.ค. 61
Turkish Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 32,777 บ.
ดูรายละเอียด