ทัวร์ตุรกี พบ 266 ช่วงวันเดินทาง จาก 30 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

HIGHLIGHT 9 DAYS TURKEY

ทัวร์โค๊ด 6882180419
ชมโชว์ระบำหน้าท้อง ,ถ่ายรูปบอลลูนที่คัปปาโดเกีย
อาหารท้องถิ่น
อิสตันบูล ,อังการ่า ,สุสานอตาเติร์ก ,นครใต้ดิน ,พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ,ปราสาทปุยฝ้าย ,เมืองเฮียราโพลิส ,คูซาดาซี ,พระราชวังโดลมาบาเช่ ,จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต
19 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
5 ก.ย. 61 - 13 ก.ย. 61
16 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
8 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
Turkish Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 33,777 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี MERHABA TURKEY 9วัน 6คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180511
ชมโชว์ระบำหน้าท้อง ,ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ,วิหารอะโครโปลิส ,บ้านของพระแม่มารี ,ปราสาทปุยฝ้าย ,พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ,พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ ,นครใต้ดิน ,พระราชวังโดลมาบาห์เช ,สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ,สุเหร่าสีน้ำเงิน,ตลาดสไปซ์ ,
20 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61
5 ก.ย. 61 - 13 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61 - 20 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61 - 27 ก.ย. 61
22 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61 - 9 ต.ค. 61
3 ต.ค. 61 - 11 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 4 พ.ย. 61
29 ต.ค. 61 - 6 พ.ย. 61
Turkish Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 32,927 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8วัน 5คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180519
ชมระบำหน้าท้อง,ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
สุเหร่าสีน้ำเงิน ,สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ,พระราชวังทอปกาปี ,พระราชวังโดลมาบาห์เช,บ้านพระแม่มารี ,ปราสาทปุยฝ้าย ,พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง คัปปาโดเกีย ,ตลาดสไปซ์
22 ส.ค. 61 - 29 ส.ค. 61
12 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 61
26 ก.ย. 61 - 3 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
24 ต.ค. 61 - 31 ต.ค. 61
7 พ.ย. 61 - 14 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61 - 28 พ.ย. 61
Turkish Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 34,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี LOVE LOVE TURKEY 9DAYS 6NIGHTS

ทัวร์โค๊ด 6882180508
พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ,ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาห์เช ,ตลาดสไปซ์ Spice Market ,สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ,สุเหร่าสีน้ำเงิน ,ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ,วิหารอะโครโปลิส ,บ้านของพระแม่มารี ,ปราสาทปุยฝ้าย ,พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ ,นครใต้ดิน
23 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61
28 ส.ค. 61 - 5 ก.ย. 61
4 ก.ย. 61 - 12 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61 - 21 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 22 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 29 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61 - 3 ต.ค. 61
2 ต.ค. 61 - 10 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61 - 12 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61 - 20 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
Mahan Air 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 29,927 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี SAY HI TUKEY

ทัวร์โค๊ด 6882180052
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus
เมืองชานัคคาเล่, ชม ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย Wooden Horse of Troy, เมืองเอฟฟิซุส City of Ephesus , Roman Bath , บ้านของพระแม่มารี ,เมืองปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย ,พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ,Butterfly Garden ,เมืองคัปปาโดเกีย ,ทะเลสาบเกลือ Salt Lake,สุเหร่าเซนต์โซเฟีย , สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque
5 ดาว
24 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61
7 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 28 ก.ย. 61
2 ต.ค. 61 - 9 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61 - 19 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
Air Astana 8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 28,927 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี Special Pro Turkey 8วัน 5คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180539
พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ,ระบำหน้าท้อง,ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
สุเหร่าสีน้ำเงิน,พระราชวังทอปกาปึ,สุเหร่าเซนต์โซเฟีย,ม้าไม้จำลองเมืองทรอย,วิหารเทพีอาร์เทมิส,เมืองโบราณเอฟฟิซุส,บ้านพระแม่มารี,ปราสาทปุยฝ้าย,สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า,นครใต้ดิน,พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่,ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต,แกรนด์บาซ่าร์
24 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61
27 ส.ค. 61 - 3 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61
3 ต.ค. 61 - 10 ต.ค. 61
5 ต.ค. 61 - 12 ต.ค. 61
5 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61 - 17 พ.ย. 61
Turkish Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 30,999 บ.
ดูรายละเอียด

UNSEEN TURKEY 9D6N

ทัวร์โค๊ด 6882180522
นั่งกระเช้าไฟฟ้า
อาหารพื้นเมือง
เมืองโบราณเอฟฟิซุส ,บ้านพระแม่มารี ,โรงละครอะโครโปลิส ,พระราชวังโดลมาบาห์เช ,ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ,วิหารเซนต์โซเฟีย
26 ส.ค. 61 - 3 ก.ย. 61
27 ส.ค. 61 - 4 ก.ย. 61
2 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61
3 ก.ย. 61 - 11 ก.ย. 61
4 ก.ย. 61 - 12 ก.ย. 61
5 ก.ย. 61 - 13 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61 - 15 ก.ย. 61
8 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61 - 20 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61 - 21 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 22 ก.ย. 61
15 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
16 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
17 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61 - 27 ส.ค. 61
19 ก.ย. 61 - 27 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 29 ก.ย. 61
29 ก.ย. 61 - 7 ต.ค. 61
30 ก.ย. 61 - 8 ต.ค. 61
1 ต.ค. 61 - 9 ต.ค. 61
2 ต.ค. 61 - 10 ต.ค. 61
3 ต.ค. 61 - 11 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61 - 12 ต.ค. 61
5 ต.ค. 61 - 13 ต.ค. 61
8 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 - 19 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 - 2 พ.ย. 61
Qatar Airways 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 33,888 บ.
ดูรายละเอียด

แกรนด์ตุรกี 9 วัน 7 คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180532
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
สุเหร่าสีน้ำเงิน ,พระราชวังทอปคาปี ,แกรนด์บาซ่าร์ ,อิซเมียร์ ,โรงงานเครื่องหนัง ,ปราสาทปุยฝ้าย ,คัปปาโดเกีย ,พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ,หอคอยฮิดิร์ลิค
26 ส.ค. 61 - 3 ก.ย. 61
16 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
30 ก.ย. 61 - 8 ต.ค. 61
Qatar Airways 9วัน 7คืน / เริ่มเพียง 34,900 บ.
ดูรายละเอียด

EASY FANTASTIC IN TURKEY 9วัน 6คืน

ทัวร์โค๊ด 6882180521
ม้าไม้จำลองเมืองทรอย ,วิหารอะโครโปลิส,เมืองโบราณเอเฟซุส ,ปราสาทปุยฝ้าย ,พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ,คาราวานซาไร ,หมู่บ้านอวานอส ,พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ ,สุเหร่าสีน้ำเงิน ,ตลาดสไปซ์ ,ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส,มหาวิหารเซนต์โซเฟีย ,อ่างเก็บน้ำใต้ดิน ,พระราชวังทอปกาปี ,พระราชวังโดลมาบาห์เช
30 ส.ค. 61 - 7 ก.ย. 61
4 ก.ย. 61 - 12 ก.ย. 61
10 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61 - 27 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61 - 3 ต.ค. 61
3 ต.ค. 61 - 11 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
30 ต.ค. 61 - 7 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61 - 14 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61 - 22 พ.ย. 61
19 พ.ย. 61 - 27 พ.ย. 61
Turkish Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 32,900 บ.
ดูรายละเอียด

wow wow!!! TURKEY

ทัวร์โค๊ด 6882180420
ขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเจีย
อาหารพื้นเมือง
นครใต้ดิน ,ปล่องไฟนางฟ้า ,หุบเขาอุซิซาร์ ,เมืองโบราณเฮียราโพลิส ,กองคาราวานโบราณ ,เมืองคัปปาโดเจีย
1 ก.ย. 61 - 6 ก.ย. 61
5 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61
8 ก.ย. 61 - 13 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61
15 ก.ย. 61 - 20 ก.ย. 61
Aero Caribe 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 26,999 บ.
ดูรายละเอียด